ข้อสังเกตเรื่อง “การเลือกตั้ง Vs การปฏิรูป”

เมื่อ: Saturday, January 18th, 2014 ไม่มีความคิดเห็น »

โดย มาร์ค เจริญวงศ์ เด็กติดเกาะในแดนไกล

เรื่องใหญ่ที่สุดในสังคมไทยตอนนี้ คงหนีไม่พ้นประเด็นการถกเถียงกันในเรื่อง “เลือกตั้งก่อนปฏิรูป” หรือ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ผมจะไม่ชี้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เพราะทุกฝ่ายต่างก็ล้วนมีเหตุผลมากมายที่จะมาสนับสนุนว่าสิ่งที่ตนคิด เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

ผมเองแค่อยากตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในบางประเด็นว่า

เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งของประเทศไหนในโลกนี้บ้าง เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย? (ถ้ามีช่วยบอกผมด้วยนะครับ)

เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็คือ คนที่ไม่เคยเป็นนักการเมือง ไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งเลย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครในระดับการเมืองท้องถิ่น หรือระดับประเทศ แต่พอมี “คน” บอกให้ลงสมัคร เพียงครั้งแรกเท่านั้น ก็ได้รับเลือกเข้ามา แถมยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องปกติของ “ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง” ที่มีอยู่ทั่วโลก อย่างนั้นหรือ ? ถ้าไม่ใช่ !!! แล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย ?

ในเรื่องกระบวนการก่อนหลัง ควรจะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม ท่านเถียงกันเถอะครับ ว่า อะไรจะก่อน อะไรจะหลัง

แต่ผลสุดท้ายแล้ว ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า ผลการเลือกตั้งนั้น เป็นผลที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือไม่? และไม่ควรจะได้ผลการเลือกตั้งที่แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากธรรมชาติของระบบการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป ผลที่ได้นั้นจึงจะถือว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่ดี

ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ใช้อำนาจบริหารประเทศแทนประชาชน ประกอบกับต้องมิใช่กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถควบคุมความเป็นไปในการใช้อำนาจบริหารประเทศแต่เพียงผู้เดียว โดยผ่านคณะของผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เพราะรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบการปกครองที่ท่านจะเรียกมันว่า”ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ได้อย่างเต็มปากกระนั้นหรือ?

ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาวะความไม่ปกติของระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย ประกอบกับความน่าเชื่อถือในกระบวนการ และผลของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น อันควรจะนำมาซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นปกติ ไม่ผิดธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมานั้น

ดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการการเลือกตั้ง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐบาลรักษาการชุดนี้ และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ดูจะไม่เห็นด้วยกับการจัดการการเลือกตั้งดังกล่าวในทันทีหลังจากการประกาศยุบสภา จึงได้ร่วมกันออกมาเรียกร้องเป็นจำนวนมากอย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ เห็นกันอยู่

ผมยังมีข้อสังเกตที่สำคัญในประเด็นต่อมาอีกว่า หากเกิดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตามที่ได้ตราไว้ในพระราชกฤษฎีกา จนสามารถกลับมาเปิดประชุมสภาได้อีกครั้งหนึ่ง โดยกลุ่มการเมืองกลุ่มเดิม ได้รับเลือกเข้ามาอีก ผลจากการที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดังกล่าวนั้น จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องรับรองความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ หรือไม่ ? ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะเอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้โดยผ่านวิธีการเลือกตั้งในครั้งนี้ ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเหมือนเช่นที่เคยกระทำมาแล้วก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อหลักนิติธรรม เช่น ความพยายามในการออกกฎหมายนิรโทษกรรม หรือการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำอื่นใดที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมในรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม

แล้วหากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง คนไทยควรจะต้องทำอย่างไรดีครับ ??? หรือแค่ควรต้องรับชะตากรรมร่วมกันเท่านั้น ???

ในฐานะนักกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง อันนี้ผมขอยืนยัน และไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้

ผมจึงมีคำถามที่ “สำคัญที่สุด” ว่า “การคิดนอกกรอบที่ชอบด้วยกฎหมาย” ที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งในประเด็นนี้ ยังพอมีหนทางอยู่หรือไม่ ?

หรืออาจตั้งอีกคำถามหนึ่งที่ว่า ไม่มีหนทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเด็นนี้แล้วจริง ๆ หรือ ???

อย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่า กฎหมายเป็นเพียง “กระบวนการหรือเครื่องมือ” ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังนั้นจากข้อเท็จจริงนี้ ผมจึงมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ผลลัพธ์ย่อมสำคัญกว่ากระบวนการ”

ในข้อสรุป จากความเห็นส่วนตัวแล้วผมเห็นว่า ยังมีช่องทางในการที่จะให้ได้มาซึ่ง “ผลลัพธ์ที่ดีและชอบด้วยกระบวนการ” อยู่ เพียงแต่สิ่งนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้หรือไม่นั้น ก็สุดแล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองของเราตอนนี้จะเลือกใช้มันหรือไม่ก็เท่านั้นเอง

 

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags