ครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กมีโทษทางอาญา?

เมื่อ: Sunday, January 12th, 2014 ไม่มีความคิดเห็น »

โดย มาร์ค เจริญวงศ์

ปัญหาการคุ้มครองเด็กที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา คือ การที่ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ “การมีภาพลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครอง” เป็นการกระทำที่มีโทษในทางอาญา

สำหรับหลายท่านอาจจะคุ้นชินกับกฎหมายไทย และมองว่าหากครอบครองภาพลามกอนาจารไว้ โดยที่ไม่ได้นำไปเผยแพร่ต่อ การที่กฎหมายไม่กำหนดให้เป็นความผิดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว

ในส่วนแรกขออธิบายความต่างของหลักคิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารก่อนนะครับ

หลักที่ถือได้ว่าเป็นหลักสากลในปัจจุบัน ซึ่งมีใช้อยู่ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากมายหลายประเทศก็จะใช้หลักคิดในการแบ่งการกำหนดกฎหมายเพื่อเอาผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารหลักนี้ คือหลักที่มุ่งเน้นที่ “ตัววัตถุ” มิใช่ “พฤติกรรมที่กระทำต่อวัตถุนั้น” หรือจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ดูว่าวัตถุนั้นคืออะไร

ถ้าเป็น “ภาพลามกอนาจารผู้ใหญ่” ไม่ว่าคุณจะมีไว้ครอบครอง ขาย จำหน่าย หรือส่งต่อ หรือพฤติกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ โดยหลักไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่จะมีกฎหมายควบคุมพฤติกรรมนั้น ๆ อยู่ เช่นถ้าคุณจะขายหนังสือโป๊ผู้ใหญ่ หรือจัดช่องโทรทัศน์เกี่ยวกับหนัง X ในโรงแรม คุณต้องดำเนินการอย่างไร ถ้าคุณดำเนินการตามที่กฎหมายควบคุมแล้ว ก็ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดในทางกฎหมาย

แต่ถ้าวัตถุนั้นเป็น “ภาพลามกอนาจารเด็ก” ไม่ว่าคุณจะมีพฤติกรรมต่อวัตถุนี้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การเก็บครอบครองไว้ดูเอง การส่งต่อ การจำหน่าย ถือว่ามีความผิดทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น และบางประเทศกำหนดโทษไว้สูงถึงจะคุก 12 ปีด้วย

แต่สำหรับประเทศไทย หลักคิดพื้นฐานในเรื่องนี้ สลับขั้วกัน โดยไทยไม่พิจารณาจาก “ตัววัตถุ” เป็นหลัก แต่กลับพิจารณาจาก “พฤติกรรมที่กระทำต่อวัตถุนั้น” ซึ่งก็คือ หากมีพฤติกรรมที่เป็นการครองครองไว้เอง ไม่ได้เอาไปเผยแพร่ ส่งต่อ ขาย หรือทำด้วยประการใด ๆ ไปยังบุคคลอื่นต่อ ไม่ว่าภาพนั้นจะเป็นภาพลามกอนาจารของผู้ใหญ่หรือ “ภาพลามกอนาจารเด็ก” ก็ถือว่าเป็นการกระทำอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิด แต่อย่างใด

แต่ถ้าหากมีพฤติกรรมนำไปขาย ส่งต่อ เผยแพร่ ก็ถึงจะเป็นความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา หรือ พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

ทำไมผมถึงถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะจากปัญหาการขาดกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองภาพลามกอนาจารเด็ก จะส่งผลตามมาอีกหลายประการดังนี้

1. ภาพลามกอนาจารเด็ก เป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่มีการซื้อขายกันเป็นจำนวนมากในกลุ่มของผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผู้ที่สนใจทั่ว อันนำไปสู่การล่อลวงเด็กเพื่อกระทำการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งภาพลามกอนาจารที่จะสามารถนำใช้ ด้วยการขาย เผยแพร่หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ต่อไป

2. ภาพลามกอนาจารเด็ก โดยเฉพาะภาพการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ถูกผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศจำนวนมาก นำไปใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เด็กเห็นและเข้าใจว่า การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็ทำกันเป็นเรื่องปกติ นำมาซึ่งการกระทำที่เป็นการละเมิดทางเพศต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนั้น

3. ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกบัญญัติให้ “การครอบครองภาพลามกอนาจารเด็ก” เป็นความผิดและมีอัตราโทษค่อนข้างสูง แต่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้

เมื่อการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือท่องเที่ยวไทย หรือผู้กระทำความผิดที่กระทำผิดข้อหานี้ในต่างประเทศแล้วหลบนี้เข้ามาในประเทศไทย ประเทศต่าง ๆ ที่บัญญัติเอาผิดในข้อหานี้ไว้ เมื่อร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาที่สำนักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทยก็ไม่สามารถดำเนินการส่งผู้กระทำความผิดกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอได้ เพราะการจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นมีหลักสำคัญที่ว่า การกระทำอันจะเป็นเหตุให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น “ต้องเป็นความผิดของทั้ง 2 ประเทศ”

มื่อไทยไม่ถือว่าเป็นความผิด จึงไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ได้อันเป็นประเด็นที่หลายประเทศโจมตีประเทศไทยในประเด็นนี้เป็นอย่างมากว่าขัดกับหลักสากลในการคุ้มครองสิทธิเด็ก

4. การที่ประเทศไทยมีช่องว่างกฎหมายในเรื่องนี้ จึงทำให้ประเทศไทยกลายเป็น “ดินแดนสวรรค์ของผู้กระทำความผิด” ในข้อหานี้ เพราะทำได้อย่างอิสระไม่เป็นความผิดในกฎหมายไทย และก็ไม่สามารถจะส่งคนเหล่านี้ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนได้ เพราะกฎหมายไม่เปิดช่อง ผลที่เห็นได้ชัดเจนคือ สถิติผู้กระทำความผิดต่อเด็กมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และโดยส่วนใหญ่เหยื่อของชาวต่างชาติเหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนไทยเรานี่เอง

เนื่องในวันเด็ก จึงอยากให้ลองชมคลิปที่แสดงให้ถึงปัญหาการขาดกฎหมาย “การครอบครองภาพลามกอนาจารเด็ก” ซึ่งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก (Protection of Children’s Rights Foundation) ร่วมรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว

ส่วนตัวผมเองตัดสินใจเข้าร่วมกับการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย โดยรับหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมยกร่างแก้ไขกฎหมายในการครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กไว้ก่อนที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันจัดทำร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหมายเพื่อให้มีการเพิ่มฐานความผิด “มีภาพลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครอง” ไว้เป็น 3 ทางเลือกที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้

1. ร่างแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
2. ร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
3. ร่างแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ….

เพราะหากเรายังไม่ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นนี้ “เด็ก” ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรา จะไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่เค้าควรจะได้รับ

ร่วมกันเถอะครับ ร่วมกับพวกผมและมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กในการช่วยกันรณรงค์ผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ในไทยให้เร็วที่สุด เพื่อลูกหลานที่รักของเรา

สุขสันต์วันเด็กครับพี่น้องชาวไทย

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags