ต้องตั้งกรรมการสอบสวนประธานศาล ปค.สูงสุด

คำถามคือ การขอให้สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งเป็นการ “ส่วนตัว” โดยอ้างความเป็นเพื่อนสนิทของหลานประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นการ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือไม่?