ปริศนา!ประธานศาล ปค.ตรวจราชการ-ยกยอดฉัตรวันเวลาเดียวกัน ซ้ำรอย “จารุวรรณ”?

ถ้านายหัสวุฒิใช้เวลาไปอัญเชิญยอดฉัตรทองคำซึ่งเป้นเรื่องส่วนตัว จนไม่ได้ปฏิบัติราชการ มีการเบิกค่าใช้จ่าย 20,000 บาท รวมถึงค่าเครื่องบินกว่า 12,000 บาทหรือไม่ ถ้ามีการเบิกสามารถทำได้หรือไม่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่?