ปริศนา(อีกแล้ว)! ประธานศาล ปค. แค่1เดือนตรวจราชการซ้ำ2ครั้งที่พิษณุโลก

คุณดิเรกฤทธิ์ยังอ้างว่า เดือนกรกฎาคม ประธานศาลปกครองฯมีแผนการตรวจราชการที่ศาลปกครองพิษณุโลกอยู่แล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่า ประธานศาลปกครองฯพิ่งเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองพิษณุโลกเมื่อนที่ 18-19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา