ศาลปกครอง!! อย่าซุกขยะใต้พรม

ปรากฏการณ์ “จดหมายน้อย”ครั้งนี้ หากบรรดาตุลาการและข้าราชการในศาลปกครอง ไม่แสดงความกล้าหาญรวมพลังกันชำระสะสางสิ่งที่หมักหมกอยู่ในศาลปกครองมานานหลายปีแล้ว เท่ากับช่วยกัน “ซุกขยะไว้ใต้พรม” เพื่อให้รอให้เหม็นเน่าจนประชาชนทนไม่ไหว ออกมารื้อทำลายบ้านเพื่อกำจัด ขยะเหล่านี้ทิ้งไป