เลขาฯศาลปค.แจงปรับแผนตรวจราชการ “ประธาน”ให้สอดคล้องกับยกยอดฉัตร

ผมขอยืนยันและแสดงหลักฐานให้คุณประสงค์เห็นว่า การไปราชการของท่านประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบราชการทุกประการ โดยไม่ต้องไปเทียบเคียงกับกรณีใด ๆ เลยครับ