เหตุการณ์อัปยศ?ที่ศาลปกครอง

เมื่อ: Monday, April 28th, 2014 ไม่มีความคิดเห็น »

ดิเรกฤทธิ์-หัสวุฒิ-ภาพจากอินเตอร์เน็ต

 

โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

—————————–

เรียน ผบ.ตร.ที่เคารพ

พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงกุล  รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก ขอรับการสนับสนุนแต่งตั้งเป็น ผกก.ตามประวัติแลความประสงค์ที่แนบ เป็นเพื่อนสนิทของหลานชายท่านประธานศาลปกครองสูงสุดและได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของท่านประธานฯในหลายโอกาส ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดจึงขอความกรุณาท่าน ผบ.ตร.(ส่งเอกสารผ่านท่านรอง ผบ.ตร. เอก อังสนานนท์)ช่วยพิจารณาสนับสนุนด้วยครับ

ขอแสดงความนับภือ

(นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม)

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

7  มค. 57

เรียน พี่เอกที่เคารพรัก

ท่านประธานฯ ประสงค์จะสนับสนุน พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงกุล ซึ่งเป็นเพื่อนของหลานท่านให้ได้เป็น ผกก.เพราะเป็นคนดี อยู่ นรต.รุ่น 47 มีอาวุโสมากพอ(เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นรอง ผบก.และส่วนใหญ่เป็น ผกก.กันแล้ว”

ขอความกรุณาพี่เอก ช่วยแนะนำด้วยครับว่า ท่านประธานหรือผม ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

ขอขอบพระคุณ

ลายเซ็นนายดิเรกฤทธิ์

25 ตค. 56

 

 

บันทึกส่วนตัวหรือ “จดหมายน้อย”  2 ฉบับที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว.)แล พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์(พี่เอก)เพื่อฝากฝังสีกากีรายหนึ่งให้กินตำแหน่ง “ผู้กำกับการตำรวจ”ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า เป็นการใช้อำนาจอิทธิพลของฝ่ายตุลาการไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เพราะ

หนึ่ง นายดิเรกฤทธิ์อ้างว่า นายตำรวจนายดังกล่าว เป็นเพื่อนสนิทของหลายชายประธานศาลปกครองสูงสุด(นายหัสวุฒิ  วิทิตวิริยะกุล)

สอง นายตำรวจนายดังกล่าว ได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส

นอกจากนั้น เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ยอมรับกับสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ได้ทำจดหมายน้อยฉบับดังกล่าวจริง โดยก่อนดำเนินการได้เรียนให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับทราบด้วย เพราะเห็นว่า พ.ต.ท.ชูธเรศ เข้ามาช่วยงานราชการหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ ต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยงาน ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ และมาแทงข้างหลังในภายหลัง

เลขาธิการศาลปกครองอ้างว่า การทำบันทึกดังกล่าว เป็นการชื่นชมการทำหน้าที่ของนายตำรวจนายนี้จึงได้แจ้งเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รับทราบไว้พิจารณา ประกอบการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแทรกแซง หรือใช้อำนาจอะไรไปบังคับให้ทำตาม  ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องทำให้ได้นะ ต้องทำในช่วงเวลานั้นเวลานี้ ซึ่งกรณีแบบนี้ เท่าที่ทราบตำรวจหลายคนก็ทำกันอยู่เป็นปกติ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไร

คำสัมภาษณ์ของนายดิเรกฤทธิ์ เป็นการตอกย้ำว่า นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยะกุล รู้เรื่อง “จดหมายน้อย”ฝากฝังนายตำรวจนายนี้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวอ้างของนายดิเรกฤทธิ์เพียงฝ่ายเดียว ถ้านายหัสวุฒิไม่ทราบเรื่อง  ต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่า นายดิเรกฤทธิ์แอบอ้างชื่อและตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดไปฝากฝังนายตำรวจ และต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพราะการกระทำของนายดิเรกฤทธิ์ถูกตุลาการและข้าราชการจำนวนหนึ่งในศาลปกครองเห็นว่า สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อศาลปกครองและเข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2555หลายข้อ อาทิ

ข้อ 10(3) ไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของสำนักงาน

ข้อ 12(10)ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หรือนำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลใดมาประกอบการใช้ดุลพินิจกระทำการหรือไม่กระทำการใดให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะมีอคติหรือเลือกปฏิบัติ

แต่ถ้านายหัสวุฒิรู้เห็นเป็นใจด้วยตามที่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวอ้าง การกระทำของนายหัสวุฒิก็ถูกมองว่า เข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบฯว่าด้วยจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองเช่นเดียวกันซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนายหัสวุฒิเพราะจากข้อความ “จดหมายน้อย” นั้นเป็นหลักฐานชัดเจนว่า การฝากฝังนายตำรวจนายดังกล่าวเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวของนายหัสวุฒิเองกล่าวคือ

นายตำรวจนายดังกล่าว “เป็นเพื่อนสนิทของหลานชายท่านประธานศาลปกครองสูงสุดและได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของท่านประธานฯในหลายโอกาส”

ถ้านายหัสวุฒิต้องการให้นายตำรวจนายดังกล่าวมาช่วยทำหน้าที่อารักขาหรือประสานงานด้านความปลอดภัยของตนเองจริง ในฐานะประธานศาลปกครองสูงสุดก็ชอบที่จะให้สำนักงานศาลปกครองทำหนังสือขอตัวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาช่วยงานหรือช่วยราชการอย่างเป็นทางการได้ ซึ่งการขอตัวมาช่วยราชการอย่างเป็นทางการจะทำให้สำนักงานศาลปกครองสามารถทำรายการปฏิบัติงานของนายตำรวจนายนี้รายงานต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตามความเป็นจริง

มิใช่การใช้ “จดหมายน้อย” ฝากฝังให้กินตำแหน่งใหญ่ขึ้นในลักษณะส่วนตัวตามที่ปรากฏซึ่งเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง?

ไม่ว่านายดิเรกฤทธิ์จะกล่าวอ้างเหตุผลใดในการฝากฝัง “เด็ก”ให้กินตำแหน่งผู้กำกับการ มีคำถามง่ายๆเป็นโจทย์ให้นายหัสวุฒิและนายดิเรกฤทธิ์ตอบดังนี้

หนึ่ง ถ้านายตำรวจนายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งต่อไป แต่มึนายตำรวจผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเช่นเดียวกันเห็นว่า การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวไม่เป็นธรรม เพราะมีการใช้เส้นสาย นำกรณีดังกล่าวยื่นฟ้องคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่  ประชาชนจะคิดอย่างไรต่อคดีดังกล่าวนี้

สอง ถ้าพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และพล.ต.อ.เอก อังสานานนท์ ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะสามารถทำจดหมายน้อยขอความสนับสนุบด้านคดีต่อนายดิเรกฤทธิ์ และ/หรือ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันได้หรือไม่

เป็นเรื่องนี้น่าเศร้าใจอย่างมากที่นายดิเรกฤทธิ์ให้สัมภาาณ์ว่า “กรณีแบบนี้ เท่าที่ทราบตำรวจหลายคนก็ทำกันอยู่เป็นปกติ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไร ”

แสดงให้เห็นระดับความสำนึกของเลขาธิการศาลปกครองเป็นอย่างดี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ตุลาการและข้าราชการศาลปกครองจำนวนมากมองว่า เป็นเรื่องอัปยศ สร้างความเสื่อมเสียและทำให้ศาลปกครองเสื่อมศรัทธาต่อสาธารณชนอย่างมาก ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาโดยเร็ว ก่อนที่สถาบันศาลปกครองจะถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags