ผอ.สวทช.ร่อนอีเมล์เบรก จนท.แต่งดำประท้วง “วรวัจน์” อ้าง”ยิ่งลักษณ์” หนุนวิจัยเต็มที่

เมื่อ: Friday, May 17th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

หลังจากมีการเคลื่อนไหวแจกใบปลิวในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นัดพนักงาน สวทช.แต่งชุดดำแสดงพลังในวันที่ 20 พ.ค.2556 เพื่อประท้วงนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยอ้างถึงการบริหารงานของนายวรวัจน์ที่ไม่ชอบมาพากลในหลายประเด็น

ต่อมานายวรวัจน์ได้เรียกนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.เข้าพบและสั่งให้นายทวีศักดิ์สั่งห้ามไม่ให้พนักงาน สวทช.เข้าร่วมการประท้วงตามใบปลิว

ทำให้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการ สวทช.ได้ส่งอีเมล์ในหัวข้อ “ให้พนักงานงดการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพลังโดยการไว้ทุกข์ ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้” ไปยังพนักงานของ สวทช.ทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีครับ เพื่อนชาว สวทช. ทุกท่าน

ตามที่ขณะนี้มีการแจกจ่ายใบปลิว เพื่อนัดพนักงาน สวทช. ให้ร่วมแสดงพลังแต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้กับความถดถอยของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย พร้อมกันทุกองค์กรในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นั้น

ฝ่ายบริหารขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของพนักงานบางส่วน สำนักงานไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และขอให้พนักงานงดการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพลังโดยการไว้ทุกข์ ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

ฝ่ายบริหารขอชี้แจงประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบปลิวดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกาศนโยบายเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของประเทศเป็น 1% ของ GDP โดยต้องการให้การวิจัย พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้นการทำงานจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานในลักษณะของ value chain โดยบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งการทำงานดังกล่าวต้องใช้ผลจากการวิจัย พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่องานวิจัย/พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากและต่อเนื่อง

ในเรื่องของงบประมาณการวิจัยนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดการบูรณาการตามวัตถุประสงค์ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและกรุณาเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อบูรณาการแล้ว จะได้จัดสรรงบประมาณให้กับงานวิจัยที่ตอบปัญหาของประเทศตามนโยบายต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนองนโยบายรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยการเร่งจัดทำแผนบูรณาการพร้อมทั้งแผนกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

2. สำหรับการทำงานแบบบูรณาการนั้นจำเป็นที่บุคลากรต้องทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยพัฒนาก็เป็นส่วนหนึ่งของ value chain ดังนั้นที่เข้าใจว่า บุคลากรจะต้องเปลี่ยนลักษณะงานและทำงานผิดประเภทนั้น ทางฝ่ายบริหารขอชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ฝ่ายบริหารย่อมต้องการให้บุคลากรที่องค์กรลงทุนพัฒนามา ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

3. สำหรับประเด็นการดำเนินการในเรื่องการลงนามใน agreement และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทนั้น เป็นเพียงการดูแล ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ติดขัดในขั้นตอนการทำงาน มิได้มุ่งให้ลดความคล่องตัวในการทำงานแต่อย่างใด

ฝ่ายบริหารขอยืนยันอีกครั้งว่าสำนักงานไม่สนับสนุนให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และขอให้พนักงานงด การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพลังโดยการไว้ทุกข์ ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้โดยเคร่งครัด

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags