ผ่าขุมทรัพย์เครือญาติ“ชัชชาติ” รมว.คมนาคม รวบงานรัฐอื้อ 93 โครงการ 240 ล้าน

เมื่อ: Thursday, November 29th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

หจก.พิตรพิบูลเครือญาติ“ชัชชาติ สุทธิพันธุ์”รมว.คมนาคม กวาดรับเหมางานรัฐ 93 โครงการ 240 ล้าน  กรมทรัพยากรน้ำอื้อ 47 สัญญา เซ็นรวดวันเดียว 15 สัญญา   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) พิตรพิบูลซึ่งมีเครือญาตินายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าของ มิได้เป็นผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติในช่วงปี 2554 อย่างเดียว หากเป็นผู้รับเหมาโครงการของรัฐจากอดีตจนถึงเดือนมีนาคม 2555 จำนวน  93 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงินว่า 240 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) พิตรพิบูล ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเครือญาตินายชัชชาติ สุทธิพันธุ์    เป็นผู้รับเหมาโครงการของรัฐบาลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 93  โครงการ (สัญญา) รวมวงเงินว่า 240,525,959 บาท  แบ่งเป็น

โครงการของกรมชลประทาน  8 โครงการ 10,603,219  บาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1โครงการ  1,500,000 บาท

กรมการปกครอง 1 โครงการ 1,997,000  บาท

กรมทางหลวงชนบท  2 โครงการ 3,870,000 บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  34 โครงการ 54,492,000 บาท

กรมทรัพยากรน้ำ  47 โครงการ 168,063,740  บาท

น่าสังเกตว่าในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนั้นเป็นโครงการที่มีการว่าจ้างในช่วงปี 2555 จำนวน 35 โครงการวงเงิน 124,565,240 บาท และเป็นโครงการรับเหมาในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี ทั้งหมด แบ่งเป็นทำสัญญาวันที่ 9 ก.พ. 2555  จำนวน 5 สัญญา

วันที่ 15 ก.พ. 2555  จำนวน 15 สัญญา

วันที่  29 ก.พ. 55 1 สัญญา   วันที่  13 มี.ค. 2555  จำนวน 12 สัญญา

วันที่  20 มี.ค. 2555  จำนวน 1 สัญญา

และวันที่ 23 มี.ค. 2555 จำนวน  1 สัญญา

ทั้งนี้ หจก.พิตรพิบูล จดทะเบียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 ทุน 1 ล้านบาท  ที่ตั้งเลขที่ 40 ซอยนิติรัฐ ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีนางริญญารัศมิ์ สิทธิพันธ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ นางภาคินี สิทธิพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจลงนาม

แจ้งผลประกอบการปี 2554 รายได้ 23,316,363 บาท ขาดทุนสุทธิ 135,206 บาท  สินทรัพย์ 6,500,962 บาท  หนี้สิน 62,579 บาท

ปี 2553 รายได้  33,882,395 บาท  กำไรสุทธิ  839,446 บาท

ปี 2552 รายได้ 31,126,865 บาท  กำไรสุทธิ 1,644,160  บาท

ปี 2551  รายได้ 2,316,224 บาท กำไรสุทธิ  180,906 บาท

ก่อนหน้านี้ในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายเรื่องงบฟื้นฟูน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท ระบุว่ามีญาติของนายชัชชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมูลโครงการถึง 43 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

นายชัชชาติลุกขึ้นชี้แจงกลางสภาฯว่า “ไม่เคยรู้จัก และไม่เคยได้ยินชื่อตั้งแต่เกิดมา ส่วนจะเป็นญาติหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะนามสกุลเขียนไม่เหมือนกัน”

ต่อมาหลังอภิปรายฯนายชัชชาติชี้แจงว่า มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าของ หจก.พิตรพิบูลในลักษณะเป็นภรรยาของลูกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของตน เดิมอยู่ปากน้ำแต่ย้ายไปอยู่ จ.มุกดาหาร ซึ่งถือว่าเป็นญาติที่ห่างมาก แทบจะไม่เคยได้เจอหรือรู้จักกันเลย และได้กำชับผ่านญาติอีกคนไปว่าจะทำธุรกิจอะไรไม่เกี่ยวด้วย และขอให้ระวังด้วยอย่าทำอะไรที่ทำให้เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และห้ามมายุ่งกับงานประมูลของกระทรวงคมนาคมโดยเด็ดขาด

 

 

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยกรมชลประทาน

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
1.จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยช้างชน บ้านป่าพะยอม ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

1,082,452

9 มี.ค. 43

โครงการชลประทานมุกดาหาร
2.ขุดลอกหนองแคน บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1,024,567

11 พ.ค. 43

โครงการชลประทานมุกดาหาร
3.ขุดลอกลำห้วยชะโนด ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

1,115,287

29 ก.ย. 43

โครงการชลประทานมุกดาหาร
4.จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูน้อย บ้านกุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1,220,593

29 ม.ค. 44

โครงการชลประทานมุกดาหาร
5.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านด่านยาว

1,921,948

11 มี.ค. 46

โครงการชลประทานมุกดาหาร
6.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทา

1,873,950

2 เม.ย. 47

โครงการชลประทานมุกดาหาร
7.จ้างเหมาขุดลอกหนองห้วยเลิง

1,124,422.30

10 ก.ย. 47

โครงการชลประทานมุกดาหาร
8.จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดิน

1,239,999.67

18 มี.ค. 51

โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่7
รวม

10,603,219

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
1.ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก ความจุ 1,260 ลบ.ม.ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวน 100 สระ

1,500,000

15 พ.ค. 44

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

\

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยกรมทางหลวงชนบท

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
1.ขุดสระน้ำบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

1,990,000

20 เม.ย. 43

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดมุกดาหาร
2.ขุดลอกห้วยโสกหมากแซว บ้านนาสมบูรณ์ ม.10ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

1,880,000

30 มิ.ย. 43

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดมุกดาหาร
รวม

3,870,000

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยกรมการปกครอง

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
ทำนบดินพร้อมอาคารระบายนำคสล.

1,997,000

28 ก.ค. 48

ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
1.ขุดลอกห้วยก้านเหลือง ม.8 ต.เหล่ามี อ.ดอนตาล กว้าง20 เมตร รยยะทาง 700 เมตร

1,760,000

21 เม.ย. 49

อบต.เหล่าหมี
2.ขุดลอกหนองโปร่งภูทอก ระยะที่ 2

1,776,000

4 พ.ค. 49

อบต.ดงมอน
3.ขุดลอกหนองโปร่งภูทอกระยะ2 ม.6 ต.ดงมอน กว้าง 110 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บ้านจอมมณีเหนือ

1,776,000

4 พ.ค. 49

อบต.ดงมอน
4.ขุดลอกห้วยโก บ้านนาโก ม.3 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร

1,799,000

18 พ.ค. 49

อบต.กุดแข้
5.ขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง หม่ที่ 4 กว้าง 20.00 เมตร ลก 3.50 เมตร ยาว 735 กม.

1,984,000

29 พ.ค. 49

อบต.เหล่าหมี
6.จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 บ.นาโก ต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1,658,500

13 มิ.ย. 49

อบต.กุดแข้
7.ขุดลอกห้วยไผ่ ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอีจ.มุกดาหาร

1,392,000

14 มิ.ย. 49

อบต.บ้านค้อ
8.ขุดลอกหนองข่น ม.7 ขนาด 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4 เมตร

1,317,000

30 ส.ค. 49

อบต.ดงมอน
9.ขุดลอกสระนำเพื้อการเกษาตร

1,110,000

20 ก.ย. 49

อบต.บ้านค้อ
10.จ้างขุดลอกลำห้วยล้าน

1,735,500

20 ก.ย. 49

อบต.นิคมคำสร้อย
11.ก่อสร้างบุกเบิกถนนตัดใหม่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4000 เมตรลูกรังเฉลี่ย 0.20 เมตร

1,505,000

21 ก.ย. 49

อบต.บ้านค้อ
12.ขุดลอกห้วยแดง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร ลึก2 เมตร

1,054,000

27 ก.ย. 49

อบต.ผึ่งแดด
13.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง บ.ศรีชมภู ม.12

1,747,000

2 ต.ค. 49

อบต.นากอก
14.ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองตาตุ่ม หมู่ 6 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. อ.บางบ่อจ.สมุทรปรากทาร

1,885,000

27 ต.ค. 49

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15.จ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำดอนปู่ตา

1,200,000

21 ส.ค. 50

อบต.ดงมอน
16.ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. แบบมบ. 2527 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย

1,592,000

8 มิ.ย. 52

อบต.กุดแข้
17.ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาโก ม.3 – บ้านสมสะอาด ม.1 ขนาด 5×5,500×0.30ม.

1,345,000

8 มิ.ย. 52

อบต.กุดแข้
18.จ้างขุดลอกหนองคำหิน ม.8,12 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง มุกดาหาร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1,254,000

28 ก.ค. 52

อบต.ผึ่งแดด
19.จ้างขุดลอกห้วยโก ม.3 บ้านนาโก ต.กุดแข้ อ.เมือง มห.

1,380,000

20 ส.ค. 52

อบต.กุดแข้
20.จ้างก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุดลอกหน้าฝายปริมาณดินขุด 26,737.50 ลบ.ม.

1,635,000

25 ก.ย. 52

อบต.ดงมอน
21.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.10 บ้านเกษตรสมบูรณ์

1,880,000

29 ก.ย. 52

อบต.นากอก
22.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1,9 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มห.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 6,336 ม. หนาเฉลี่ยว0.25 ม.

1,942,000

30 ก.ย. 52

อบต.บ้านค้อ
23.โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ม.2 ต.โพนงาม

1,110,000

30 ก.ย. 52

อบต.โพนงาม
24.จ้างขุดสระน้ำบ้านโนนก่อ (หนองเปรม) ม.5

1,955,000

30 ก.ย. 52

อบต.บ้านซ่ง
25.จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแข้ พร้อมก่อสร้างฝายระบายน้ำแบบสปริงเวย์ ม.14 บ้านแก่นเต่า

1,820,000

21 ต.ค. 52

อบต.โพนทราย
26.จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง ม.3 บานโพนทราย

1,010,000

21 ต.ค. 52

อบต.โพนทราย
27.จ้างก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุดลอกหน้าฝาย

1,947,000

2 พ.ย. 52

อบต.ดงมอน
28.จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง

1,320,000

2 พ.ย. 52

อบต.ดงมอน
29.จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง

1,955,000

2 พ.ย. 52

อบต.ดงมอน
30.จ้างก่อสร้างถนนลุกรัง ม.2 ต.โพนงาม

1,875,000

24 พ.ย. 52

อบต.โพนงาม
31.จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยแข้ ตอนบน ม.14 บ้านแก่นเต่า

1,164,000

25 พ.ย. 52

อบต.โพนทราย
32.จ้างพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยหนองกุดโง้ง ม.7 บ.ห้วยกอก

1,890,000

16 ธ.ค. 52

อบต.นากอก
33.สร้างถนนลูกรัง บ.หนองหอย ม.6 – บ.คำฮี ม.7 อ.เมือง

1,970,000

14 มิ.ย. 53

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
34.สร้างถนนลูกรัง บ.สงเปือยใต้ ม.6 – บ.ดงมอน ม.1

1,749,000

14 ต.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รวม

54,492,000

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

รายการว่าจ้าง หจก.พิตรพิบูลโดยกรมทรัพยากรน้ำ

รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา หน่วยงานว่าจ้าง
1.จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยลึก บ้านนาป่ง ม.7

1,983,000

12 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
2.จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคำผักแพว ตอนล่าง บ้านคำชะอี ม.1

1,985,000

12 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
3.จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไค้ บ้านสามขัว

1,994,500

12 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
4.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองกุดแกลบ บ้านดงน้อย

5,850,000

29 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
5.จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน บ้านทิดไท

1,988,000

30 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
6.จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดภูพานด่านแต้ บ้านหนองหลวง

1,994,000

30 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
7.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตุ้มนก บ้านพาลุกาม.3

1,978,000

31 มี.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
8.จ้างทำงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 แห่ง

18,490,000

29 ก.ค. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (ลุ่มน้ำโขง)
9.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเชียงจำปา

2,450,000

30 ก.ย. 53

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
10.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหินสิ่ว ตอนบน บ้านหนองน้ำเต้า ม.2 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1,645,400

20 พ.ค. 54

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
11.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน10.น้ำห้วยเสียว บ้านพังคอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1,644,600

20 พ.ค. 54

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
12.อนุรักษ์ฟื้นฟุแหล่งน้ำห้วยน้ำตราด อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1,496,000

20 พ.ค. 54

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
13.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองสิมฯ

1,999,900

9 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
14.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองประจำบ้านหนองอางฯ

1,999,800

9 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
15.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองอีเลิงฯ

1,999,800

9 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
16.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองเดิ่นบ่อใหญ่ช่วง 2ฯ

1,999,700

9 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
17.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหินแตกฯ

1,999,800

9 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
18.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไค้

1,162,500

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
19.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยลึกฯ

1,200,000

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
20.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยคำไผ่ฯ

1,200,000

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
21.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยแดงฯ

2,797,200

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
22.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยแล้งฯ

1,478,600

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
23.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองนกเหาะฯ

1,163,800

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
24.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยจงอางฯ

1,296,000

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
25.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยทรายฯ

1,303,500

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
26.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเชียงจำปาฯซ่อมแซม

1,949,400

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
27.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำกระหลองตอนล่างฯ

1,506,900

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
28.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเสียวฯ

1,228,000

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
29.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยนาขาม-แก่นฯ

1,478,600

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
30.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองบุ่งยาว

1,200,000

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
31.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยน้ำขุ่นฯ

1,999,600

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
32.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยร่องภูด่านฮังฯ

1,999,900

15 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
33.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลายฯ

7,365,400

29 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
34.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองซำม่วงฯ

7,287,300

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
35.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยน้ำหมันฯ

5,600,000

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
36.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยน้ำลายฯ

18,964,700

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
37.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยสีโสมฯ

13,581,900

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
38.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยตูมฯ

1,723,800

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
39.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยน้ำหมันฯ

5,520,000

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
40.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ่อแห้งฯ

1,874,400

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
41.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยพระบวมฯ

1,604,800

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
42.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ กรป.กลางฯ

1,999,700

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
43.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยโสกปอฯ

1,999,500

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
44.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยวังหินฯ

1,885,600

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
45.ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยน้ำหมันฯ

5,728,000

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
46.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายฯ

14,600,000

20 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
47.อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยไผ่ฯ

1,867,140

23 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 จ.อุดรธานี
รวม

168,063,740

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags