พระราชทานเครื่องราชฯ “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก” แก่ “ยิ่งลักษณ์”เป็นกรณีพิเศษอีก

เมื่อ: Friday, April 6th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อวันที่  6   เมษายน   2555 มีประกาศส ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ให้แก่  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้  เมื่อวันที่23 มีนาคม   2555 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษให้แก่  นางสาวยิ่งลักษณ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  30   พฤศจิกายน   2554 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี  2554โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  5  ธันวาคม  2554  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags