ร่าง พ .ร. บ. ปรองดองแห่งชาติต้องให้ “ยิ่งลักษณ์”เซ็นรับรอง

เมื่อ: Tuesday, May 29th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

โดย ปรีชา สุวรรณทัต

พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลินได้ถอดจิตวิญญาณจากหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองซึ่งได้กระทำการยึดอำนาจเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป็น ส.ส. หัวหน้าพรรคการเมืองและร่วมกับ ส.ส. กลุ่มหนึ่งได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ได้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมไปเรียบร้อยแล้ว

ที่ว่าได้ถอดจิตวิญญาณก็เพราะถ้าได้อ่านและฟังเหตุประกาศยึดอำนาจกับเหตุผลและในการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาเปรียบเทียบกัน จะเห็นว่าต่างกันเหมือนอเวจีกับสวรรค์ทีเดียว

กล่าวโดยเฉพาะในหลายมาตรา เช่น มาตรา ๔ และ ๕ จะเป็นผลให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกพลเอกสนธิ ทำการรัฐประหารและภายหลังต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำคุกสองปี แต่หนีไปยังไม่ได้รับโทษจำคุก  และอีกคดีหนึ่งถูกยึดทรัพย์ กรณีร่ำรวยผิดปกติ จำนวน๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔,๗๐ บาท  ที่เป็นคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  จากผลของร่างกฎหมายฉบับนี้จะให้ถือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเลย 

ผลที่สำคัญตามมา  เมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว ก็ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียว และรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี น้องสาว พ.ต.ท. ทักษิณ ก็จะต้องนำเงินแผ่นดิน จำนวนที่ยึดมาพร้อมดอกเบี้ยคืนให้ ทักษิณโดยไม่ชักช้า  

ประเด็นที่ต้องคืนเงินนี้แหละเป็นผลให้ร่าง พ.ร.บ. ปรองดองฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๒และ๑๔๓ ที่บัญญัติไว้ว่า

“….ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน  เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี….”

และมาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหมายถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑)…………….

(๒) การจัดสรร………หรือการจ่ายเงินแผ่นดิน……….”

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้ปฏิเสธตลอดมาว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด เพราะเป็นเรื่องของ ส.ส. พรรคการเมืองอื่นและของสภาผู้แทนราษฎร

และตามข้อเท็จจริงๆได้บรรจุเข้าวาระของสภาไปแล้วโดยไม่มีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้

ประเด็นที่สำคัญน่าคิดตามมา เหตุใดจึงต้องอำพรางใช้เทคนิคในการร่าง  เพื่อถ้าอ่านแบบเผินๆ  ตื้นๆ ก็จะไม่เห็นว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่นายกยิ่งลักษณ์ จะต้องรับรองแต่อย่างใด

กรณีนี้ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่น้องสาวของนักโทษหนีคุกและถูกยึดทรัพย์แล้ว ปัญหาการรับรองนี้ก็ไม่เกิด

แต่นี่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผู้มีหน้าที่ต้องรับรองกับตัวบุคคลที่จะได้ประโยชน์

ประโยชน์หนึ่ง เมื่อกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับแล้วนายกยิ่งลักษณ์จะต้องสั่งจ่ายเงินแผ่นดินจะเป็นเงินในงบประมาณหรือนอกงบประมาณก็แล้วแต่ จำนวน ๔๖,๓๗๓,๖๘๗,๔๕๔,.๗๐  บาท พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับพี่ชาย  เพราะเงินจำนวนนี้ได้ยึดส่งเข้าเป็นเงินคงคลังตามกฎหมายไปหมดแล้ว

 ส่วนประโยชน์อำพรางที่สอง เมื่อคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ ถูกลบล้างไปแล้วตามร่าง พ.ร.บ.ปรองดองที่มีผลใช้บังคับแล้ว กระบวนการพิจารณาก็ตกไปทั้งหมด  ความผิดฐานเบิกความเท็จเพื่อช่วยพี่ชายก็ตกไปตามกัน

นี่แหละที่เป็นเรื่องพูดไม่ออก บอกไม่ได้ และจะรับรองกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้จริงๆ ครับ


หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags