เปิดหลักฐาน!ปภ.จ้างเครืออดีต รมช.มท.รับเหมา 27 โครงการรวด-ผ่องถ่ายหุ้นอุตลุต

เมื่อ: Tuesday, December 6th, 2011 ไม่มีความคิดเห็น »

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

เปิดหลักฐาน!ปภ.จ้างเครือญาตินักการเมืองใหญ่รับเหมา 27 โครงการรวด 45.7 ล้าน อดีตรัฐมนตรีเคยถือหุ้น ผ่องถ่ายไปมาอุตลุต พิลึก!เซ็นสัญญาวันเดียว 8 โครงการตอนต้นปี 2554

ไม่เพียงการจัดซื้อผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ชุดนักเรียนถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โครงการรับเหมาขุดลอกลำห้วยและคูคลองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย อาจมีปัญหาคล้ายกัน เมื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองใหญ่ได้รับการว่าจ้างจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า หจก.โชคชัยรวมทวี 1990   กิจการรับเหมาซึ่งมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมถือหุ้นในช่วงแรก (ต่อมาคนอื่นเข้ามาถือหุ้น) ได้รับการว่าจ้างให้รับเหมาขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างถนนในช่วงปี 2552-ต้นปี 2554 ถึง 27 โครงการ วงเงิน 45,767,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการที่เซ็นสัญญาปีงบประมาณ 2553  จำนวน 19  โครงการ วงเงิน 30,917,000    บาท

โครงการที่เซ็นสัญญาในปีงบประมาณ  2554 จำนวน 8  โครงการ วงเงิน   14,850,000 บาท

น่าสังเกตว่าโครงการทั้งหมดเซ็นสัญญาจ้างโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

และเซ็นสัญญาจ้างพร้อมกันเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ถึง 8  โครงการ ได้แก่

โครงการขุดลอกห้วยหนองโสน ม.4 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

โครงการขุดลอกลำจักราช ม.16 – ม.12 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

โครงการขุดลอกห้วยบ้านคุ้มครอง ม. 15 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

โครงการขุดลอกลำห้วยท่าด่าน ม.14 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ เชื่อม ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีม

โครงการขุดลอกห้วยโนนไม้งาม ม.4 – ม.5 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

โครงการขุดลอกลำห้วยจันทร ม.11 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณหน้าวัดปอพราน-บ้านโกรกน้ำใส ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า หจก. โชคชัยรวมทวี 1990  ก่อตั้งเมื่อวันที่  3 มกราคม 2534  ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้านบาท  ที่ตั้งเลขที่ 353 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นางชิวเอ็ง แขดอน และ นายสมบูรณ์ แขดอน (เครือญาตินายบุญจง) ลงหุ้นคนละ 5 แสนบาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท  นางชิวเอ็ง แขดอน และ นายสมบูรณ์ แขดอน ลงหุ้นคนละ 5 แสนบาท และ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ลงทุนด้วยเงิน 9 ล้านบาท  ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 80-81 หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (ตรงกับที่ทำงานของนายบุญจง ตามที่ระบุในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ตอนเป็น ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551) โดยมีนายบุญจง มีตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

ต่อมามีการลดทุนเหลือ 1 ล้านบาท  และเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนหลายครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วนเหลือ 2 คนคือ นายบุญชู ไม้กระโทก และนายสมบูรณ์ แขดอน คนละ 5 แสนบาท และเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งเป็นเลขที่ 353 หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เหมือนเดิม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2544   นายบุญชู ไม้กระโทก ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็นนายบุญชู ไม้กระโทก และนางสาววัลลภา เหมากระโทก คนละ 5 แสนบาท

วันที่ 19 กันยายน 2544 นายบุญชู ไม้กระโทก ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็นนายบุญชู ไม้กระโทก และ นายสมหวัง เพ็ชร์ฤทธิ์ คนละ 5 แสนบาท

วันที่ 21 มกราคม 2545  นายสมหวัง เพ็ชร์ฤทธิ์  ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็น นายบุญชู ไม้กระโทก  และนางพรรณวดี เหลืองลาวัณย์ คนละ 5 แสนบาท

วันที่ 19 มกราคม 2547 นางพรรณวดี เหลืองลาวัณย์ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็น นางพรรณวดี เหลืองลาวัณย์ และนายธรรมนูญ เหลืองลาวัณย์ คนละ 5 แสนบาท

วันที่ 23 กันยายน 2547 นางพรรณวดี เหลืองลาวัณย์ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็นนางศรันยา ทองไทย (นามสกุลเดิม ศรีกระโทก) และนายสุทธิ์ ปลอดกระโทก คนละ 5 แสนบาท

วันที่ 5 มิถุนายน 2549 นางศรันยา ทองไทย ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน เป็นนางสาวนฤพร เหมากระโทก และ นายสุทธิ์ ปลอดกระโทก  คนละ 5 แสนบาท

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2552 นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่ออ้างว่านางสาวนฤพร เหมากระโทก เป็นคนรับใช้ในบ้านนายบุญจงและยื่นเรื่องให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบการได้งานของ หจก. โชคชัยรวมทวี 1990

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้คือนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วย กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags