รับเหมาเมียรมช.ศึกษากับพวกโกยงานรัฐ 280 ล.-ทำสัญญาวันเดียว10 โครงการ

เมื่อ: Tuesday, October 9th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

พบหจก.เมียรมช.ศึกษากับพวกคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ 112 โครงการกว่า 280 ล้าน กรมชลฯ-กรมทรัพย์อื้อเซ็นสัญญาหมาดๆวันเดียว 10 สัญญา

                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ศราวุธเกษตรก่อสร้างซึ่งมีนางจิตรา คงเพชร ภรรยานายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทย ถือหุ้นตั้งแต่ก่อตั้งในช่วงปี 2538-กรกฎาคม 2551 และต่อมาได้โอนหุ้นให้บุคคลใกล้ชิด ได้รับว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐถึง 112 โครงกร (สัญญา)  วงเงินรวม 281,230,633 บาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranew.org  ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555   หน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 9 แห่งที่เป็นคู่สัญญากับ หจก.ศราวุธเกษตรก่อสร้างโครงการต่าง ได้แก่

1.กรมชลประทาน  จำนวน 25 สัญญา

2.กรมพัฒนาที่ดิน  จำนวน 5 สัญญา

3.กรมส่งเสริมการเกษตร   จำนวน 1 สัญญา

4.กรมทางหลวงชนบท  จำนวน 29 สัญญา

5.กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน  17 สัญญา

6.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน 1 สัญญา

7.กรมการปกครอง  จำนวน 1 สัญญา

8.กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 10 สัญญา

9.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 23 สัญญา  (ดูตารางประกอบ)

จากการตรวจสอบพบว่า ในจำนวนโครงการทั้งหมด 112 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงนางจิตราและบุตรสาวถือหุ้นจำนวน  65 สัญญา รวมวงเงิน 152,306,799 บาท  และเป็นช่วงหลังจากนางจิตราโอนหุ้นให้นายธเนศ สิทธิแก้ว นายกิตติกร กูลสวัสดิ์  และ  นางพรรณิภา กูลสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (หลังวันที่ 1 ส.ค.2551) จำนวน  47 สัญญา วงเงิน รวม 128,923,834 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า ในจำนวนนี้เป็นการทำสัญญาระหว่าง หจก.ศราวุธเกษตรก่อสร้างกับโครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด กรมชลประทาน ในการซ่อมแซมคันดินต่างๆในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดย  ทำสัญญาวันที่ 2 มี.ค. 2555 จำนวน 10 สัญญา และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ ในการรับเหมาขุดสระน้ำในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดและ จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555 จำนวน 7 โครงการ และวันที่ 13 มี.ค. 2555  จำนวน 4 โครงการ

ทั้งนี้ หจก.ศราวุธเกษตรก่อสร้าง แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2554 รายได้  29,451,183  บาท  กำไรสุทธิ 773,016  บาท

ปี 2553 รายได้  32,588,372  บาท   กำไรสุทธิ 857,302 บาท

ปี 2552  รายได้ 18,065,523  บาท   กำไรสุทธิ  621,633 บาท

ปี 2551 รายได้ 2,884,889 บาท  ขาดสุทธิ  131,613 บาท

ปี 2550 รายได้ 7,321,901 บาท   กำไรสุทธิ 135,860  บาท

สินทรัพย์ 39,753,997.11 บาท หนี้สิน  220,524.79  บาท

น่าสังเกตว่า นอกจากนายศักดามีตำแหน่ง ส.ส.เขต 7 จ.ร้อยเอ็ด นางจิตรายังมีตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ส.อบจ.) ร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย  ขณะที่ หจก.ศราวุธเกษตรก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย หลายโครงการ

 

รายการว่าจ้าง หจก.ศรวุธเกษตรก่อสร้าง

รายละเอียด วงเงิน (บาท) วันจ้าง หน่วยงาน
กรมชลประทาน
1.จ้างเหมาขุดลอกหนองเงินผัน บ.คุ้มใต้ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย

1,298,900.60

19 เม.ย. 44

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
2.จ้างขุดลอกลำเสียวใหญ่(หน้าฝาย) บ.หนองบัว ต.หนองบัว อ.เกษตรวิสัย

1,292,760

3 ก.ย. 44

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
3.จ้างขุดลอกลำกุดกู่ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย

1,286,445

3 ก.ย. 44

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
4.จ้างขุดลอกดอนสะแบง ณ.บ้านคุยผง ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย

1,715,790

27 ก.ย. 44

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
5.จ้างเหมาขุดลอกลำพลับพลา(ช่วง1)ณ.บ้านโพนแท่น อ.เกษตรวิสัย

1,722,208

27 ก.ย. 44

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
6.จ้างเหมาขุดลอกลำเตา ณ บ้านหนองอ่าง

1,386,684

8 ก.พ. 45

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
7.ขุดลอกลำเตา ณ บ้านสำราญ ต.เมืองบัวอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,919,680

25 พ.ย. 45

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
8.ขุดลอกลำเตา ณ บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,918,680

25 พ.ย. 45

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
9.จ้างซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่ ณ บริเวณโครงการซ่อมแซมคันดินลำน้ำเสียวใหญ่บ้านเขวาน้อย-เขวาดำ ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,932,468

28 ส.ค. 46

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
10.จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบ้านเมืองบัว

1,111,828.60

23 มิ.ย. 47

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่
11.จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านสระทอง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1,899,800

13 ม.ค. 53

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
12.จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ

1,888,000

13 ม.ค. 53

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
13.จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ

1,899,800

13 ม.ค. 53

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
14.ซ่อมแซมคันดินลำเตา

1,926,150

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
15.ซ่อมแซมคันดินหน้าฝายลำเสียวน้อย

1,908,638

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
16.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวน้อย

1,908,380

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
17.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวใหญ่

1,909,756

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
18.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวน้อย

1,927,660

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
19.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวใหญ่

1,919,998

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
20.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวใหญ่

1,919,710

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
21.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวใหญ่

1,918,400ท

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
22.ซ่อมแซมคันดินลำเตาหน้าฝายฯ ลำเตา

1,927,380

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
23.ซ่อมแซมคันดินลำเสียวน้อย

1,916,320

2 มี.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
24.ก่อสร้างโครงการชุดลอกลำเสียวน้อย บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

9,540,450

1 พ.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
25.ก่อสร้างโครงการขุดลอกลำเสียวน้อย บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

9,619,524

1 พ.ค. 55

โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาที่ดิน
26.ก่อสร้างสระเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,224,237

14 มิ.ย. 43

กรมพัฒนาที่ดิน
27.ปรับปรุงพื้นที่นา แบเลขที่ 009 ย.บ้านเขวาหรดี ม.4ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

10,150,500

7 ก.ค. 43

กรมพัฒนาที่ดิน
28.จ้างขุดลอกลำเตา(โครงการ 1)แบบเลขที่ 249น.บ้านเมืองบัว ม.1,2,5,6,11 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,795,500

28 ก.ย. 44

กรมพัฒนาที่ดิน
29.จ้างขุดลอกหนองน้ำ(โครงการ 1)แบบเลขที่ 152น.บ้านหนองหญ้ารังกา ม.4 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์จ.ร้อยเอ็ด

1,772,100

28 ก.ย. 44

กรมพัฒนาที่ดิน
30.จ้างขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ

2,692,000

5 เม.ย. 49

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการเกษตร
31.ซื้อวัสดุการเกษตรประเภทเมล็ดพันธุ์และไม้ผลจำนวน20รายการ

909,315

4 ก.ย. 45

สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมทางหลวงชนบท
32.จ้างเหมาบูรณะลาดยางและปรับปรุงทางหลวงชนบทชั้น 3 ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ ระยะทาง 0.345 กม.

1,156,100

30 ก.ย. 42

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (ลุ่มน้ำโขง)
33.บูรณะลาดยาง

1,932,030

30 ก.ย. 42

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
34.จ้างเหมาบูรณะและซ่อมแซมทางหลวงชนบทชั้นที่ 3

4,721,585

28 มี.ค. 43

ศูนย์ปฏิบัติการ ร.พ.ช.
35.บูรณะลาดยางทางรพช. รอ 3036

2,720,000

7 เม.ย. 43

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
36.ขุดลอกลำเตา(ช่วงที่ 4) โครงการที่ รอ 24179/3

1,910,646

10 เม.ย. 43

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
37.จ้างขุดลอกลำเตาช่วง 6 กว้าง 12 ม.ลึก 3.5 ม.ยาว 450เมตร

1,795,000

23 มี.ค. 44

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
38.ขุดลอกลำเตา(ช่วง 7)กว้าง 12 ม.ลึก(เก็บกัก)3.5 ม.ที่ บ.โนนท่อน อ.ปทุมรัตน์

1,795,011

13 ก.ย. 44

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
39.บูรณะลาดยางช่วง กม.7+650-8+265 ระยะทาง 0.615 กม.กว้าง 6 ม.ไหล่ทางกว้าง 1.00 สาย อ.เกษตรวิสัย-บ.สาหร่าย อ.เกษตรฯ

1,651,000

28 ม.ค. 45

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
40.ขุดลอกลำเตา(ช่วงที่8)โครงการที่ รอ.24179/7บ้านโนนท่อน ตามรูปแบบของทางราชการ

1,644,993

23 เม.ย. 45

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
41.ขุดลอกลำเตา(ช่วงที่ 9)โครงการที่ รอ.24179/8บ้านอีถุน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ ตามแบบแปลนฯ

1,657,137

23 เม.ย. 45

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
42.ซ่อมสร้างทางลาดยางโครงการที่ รอ.3062 สายบ้านโพนโพธิ์-บ้านกู่กาสิงห์จากช่วง กม.ที่0+000ถึง2+960 ระยะทาง 2.960 กม.

4,790,000

31 พ.ค. 45

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
43.ก่อสร้างถนนลาดลาง สาย บ.ดอนแตง ม.8 – บ.ขี้เหล็กซ้ายม.11

1,155,000

18 ก.พ. 46

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
44.ก่อสร้างถนนลาดยางโครงการที่ รอ 3035 สายบ.ดงช้าง-บ.ภูดิน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง0.400กม.

1,156,900

26 ก.พ. 46

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
45.ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขวาทุ่ง – บ้านสระบัวอ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดระยะทาง0.400กม.

1,157,000

26 ก.พ. 46

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
46.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซิล

1,595,000

31 มี.ค. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
47.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซิล

1,595,000

31 มี.ค. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
48.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซิล สาย รอ.3032แยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านโคกทม อ.ปทุมรัตน์จ.ร้อยเอ็ด

9,360,000

30 มิ.ย. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
49.ก่อสร้างถนน คสล.

1,855,000

26 ก.ย. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
50.ก่อสร้างถนน คสล.

1,870,000

26 ก.ย. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
51.ก่อสร้างถนน คสล.

1,377,000

26 ก.ย. 48

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
52.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสิงห์ไคล -บ้านอีเม้ง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,795,000

20 มี.ค. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
53.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโตน-บ้านหนองช้าง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดระยะทาง 0.550 กม.

1,495,000

20 มี.ค. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
54.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านส้มโฮง-บ้านเขวาใหญ่ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดระยะทาง 0.750 กม.

1,695,000

20 มี.ค. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
55.ก่อสร้างถนนลาดยาง

1,900,000

18 เม.ย. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
56.ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มโฮ หมู่2-บ้านเขวาใหญ่

1,497,000

19 พ.ค. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
57.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกปัทมานนท์-บ้านดอนดู่ หมู่6 ตำบลเหล่ากลาง

1,492,000

19 พ.ค. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
58.ก่อสร้างถนน คสล.

1,198,000

7 มิ.ย. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
59.ก่อสร้างถนน คสล.

1,198,000

19 มิ.ย. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
60.ก่อสร้างถนนดอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.630 กม.

1,498,000

30 มิ.ย. 49

สำนักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
กรมทรัพยากรน้ำ
61.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่

2,471,000

6 ม.ค. 48

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
62.จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนเกาะแก้ว บ้านดอนแตง ม. 8 ต.สิงห์โคก เกษตรวิสัย รอ.

1,989,700

9 ธ.ค. 51

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
63.จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องแฮ่

1,790,000

11 ธ.ค. 52

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
64.จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเสียวน้อย

1,791,200

11 ธ.ค. 52

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
65.จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเสียวน้อย บ้านโนนสังข์

1,991,000

10 ม.ค. 54

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
66.อนุรักษ์แหล่งน้ำ

1,992,100

28 ก.พ. 54

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
67.ขุดสระน้ำกุดกู่ ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดขอนแก่น

1,977,500

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
68.ขุดสระน้ำลำเสียวน้อย ตำบลสิงห์โคกอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3,787,300ท

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
69.ขุดสระน้ำร่องก้อม ตำบลหนองแวงอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4,588,000

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
70.ขุดสระน้ำห้วยทับร่อง ตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4,787,600

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
71.ขุดสระน้ำลำเตา ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อนเอ็ด

1,981,000

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
72.ขุดสระน้ำร่องกระโดน ตำบลคูเมืองอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

3,886,000

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
73.ขุดสระน้ำห้วยทับร่อง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด

1,990,700

27 ก.พ. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
74.ขุดสระน้ำลำเตา ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

1,977,400

13 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
75.ขุดสระน้ำห้วยทับร่อง ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1,990,000

16 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
76.ขุดสระน้ำห้วยเเล้ง ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

4,683,000

16 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
77.ขุดสระน้ำร่องปลาน้อย ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

4,568,800

16 มี.ค. 55

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
78.ก่อสร้างคลองซอย

2,500,000

27 มี.ค. 45

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมการปกครอง
79.1.ซ่อมแซมคันดินกั้นลำน้ำเสียวน้อย 3 ช่วง 2.ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่11บ้านหนองสะพัง-หมู่ 7 บ้านหนองผึ้ง ต.หนองแวง 3.ซ่อมแซมปรับปรุงคันดินกั้นลำห้วยแล้ง จำนวน 2 ช่วง

1,945,000

27 ก.ย. 45

ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
80.ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสะแพง-บ้านดอนแตง

8,696,500

30 ก.ย. 42

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
81.ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแตง-บ้านจานทุ่งรอ 2105

8,590,000

11 เม.ย. 43

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
82.ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านเมืองบัวหมู่ที่ 11 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย

1,669,801

22 ก.ย. 43

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
83.จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ.โคกกลาง ม.5-บ.โคกชาด ม.6-บ.สนาม ระยะทาง 1 กม.

1,780,000

28 ก.ย. 44

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
84.จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านดอนกลาง ม.8 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดระยะทาง 0.900 กม.

1,870,000

28 ก.ย. 44

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
85.ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแคน-บ้านหนองเปลือย-บ้านหัวดอนชาดระยะทาง 0.760กม.ระหว่างกม.ที่1+830-กม.ที่2+590

1,995,000

30 ก.ย. 45

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
86.ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงสายเกษตรวิสัย-พยัคฯ-เข้าบ้านบัวขาว ระยะทาง 0.872 กม.ระหว่าง กม.ที่ 0+865-กม.ที่1+737 ผิวจราจรเคปซีลกว้าง 6 ม.ไหล่ทางเคปซีลข้างละ 0.50 ม.

1,984,000

30 ก.ย. 45

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
87.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสวรรค์หมู่ 1ระยะทาง 2 กมผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

4,890,000

29 พ.ย. 45

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
88.ปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำเตา

4,780,000

13 มี.ค. 55

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
89.จ้างโครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำกุดกู่ บ้านเกษตร (คุคุ้มป่าบาก)

5,860,000

29 มี.ค. 55

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
90.ก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ.ดอนแคน ม.8-บ.โพธิ์น้อย-บ.โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ผิวจราจรแบบเคปซิล ก.6 ม.ไหล่ทางแบบเคปซิลข้างละ 0.5 ม.ยาว 2.640 กม.

4,244,000

30 พ.ค. 44

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
91.ตกลงจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ป่าบาก ม.10 โดยมีรั้วคสล.ล้อมรอบผนังอิฐบล็อกฉาบเรียบ-เหล็กดัดภายในจัดเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่พักผ่อน ทางเดิน ลานกีฬา

1,770,000

28 ส.ค. 44

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
92.ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว861เมตรหนา0.15ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50ม.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 3,444 ตร.ม.ตามแบบแปลน สนง.รพช.รอ

1,885,000

15 ม.ค. 45

เทศบาลตำบลปทุมรตต์ อำเภอปทุมรัตต์
93.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่6 ต.นำ้อ้อม ก.4ม.ไหล่ทางก.0.50ม.ระยะทาง 0.861 กมพร้อมป้าย 2 ป้าย

1,895,000

22 ม.ค. 45

อบต.น้ำอ้อม
94.ขุดลอกหนองผำเปลือย หมุ่ 13 โดยขุดลอกในส่วนที่เหนือจากทางทิศใต้มาทางทิศเหนือขนาดกว้าง 120เมตรยาวเป็นสองช่วงรวม190เมตรปละลึกเฉลี่ย 3เมตรตามแบบของอบต.โนนสว่าง เลขที่ 1/2545

1,543,000

26 มี.ค. 45

อบต.โนนสว่าง
95.ก่อสร้างขยายผิวจราจรสองข้างถนนสายหน้าโรงพยาบาลเกษตรวิสัยและท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าหลังท่อ คสล.

4,195,000

18 มิ.ย. 45

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
96.จ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีส

1,242,000

6 ก.ย. 48

อบต.ขี้เหล็ก
97.จ้างทำงานโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์

1,175,000

16 ก.ย. 48

อบต.โนนสวรรค์
98.จ้างทำงานโครงการขุดหนองนำ้สาธารณะประโยชน์ บ้านโนนสวรรค์

1,175,000

16 ก.ย. 48

อบต.โนนสวรรค์
99.ขุดลอกหนองคอกควาย บ้านทุ่งสวรรค์ ม. 10 ต.กำแพง เกษตร รอ. ปากกว้าง 50 เมตร ยาว 140 ม. ]ลึก 4 ม.

1,043,068

8 มี.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
100.ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด CAPE SEAL สายบ้านดงครั่งน้อย-บ้านโนนสบาย อ.เกษตรวิสัย ยาว 1.019 กม. กว้าง 6 ม. แบบอบจ. 716/53

1,992,500

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
101.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,992,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
102ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าเสือ-บ้านเหล่าล้อ อ.จตุร ยาว 700 ม. กว้าง 5 ม.พร้อมไหล่ทาง

1,992,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
103.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,993,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
104.จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าฌรงเรียนบ้านหนองเปลือย-บ้านอาราง -บ้านโนนสูง อ.จตุร ยาว 591 ม. กว้าง 6 ม. พร้อมไหล่ทาง

1,993,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
105.จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ.

1,993,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
106.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,993,000

27 พ.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
107.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย -บ.โนนสบาย ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กว้าง 6 ม. ยาว 627 ม.

1,993,500

7 ก.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
108.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ.เหนือ ม.2 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย -บ.ดงเมืองจอก ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด กว้าง 6.00 ม. ยาว 592 ม.

1,994,000

7 ก.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
109.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย- บ้านโนนสบาย ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด

1,993,500

7 ก.ค. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
110.ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.อีเม้ง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย -บ.คูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด กว้าง5.00 ม. ยาว 734 ม.

1,994,000

8 ก.ย. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
111.ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ไร่อ้อยพัฒนา บ.นกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ -บ.หนองแวง ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กว้าง 6.00 ม. ยาว 301 ม.

996,000.00

8 ก.ย. 54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
112.ขุดลอกฮ่องแฮ่ บ้านเหนือ ม.2 บ้านเหล่าดอกไม้ ม.15 กว้าง 16 เมตร ยาว 2400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย102,207 ลบ.ม.

4,520,000

27 มิ.ย. 55

อบต.หนองแวง

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags