เครือข่ายลูกหนี้ปริศนา“ยิ่งลักษณ์” โผล่อีก 3 บ.ใช้“ที่ตั้ง-ผู้ถือหุ้น”ชุดเดียวกัน-หนี้เพียบ

เมื่อ: Sunday, April 1st, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

พบ บ.เครือข่าย“แอ็ด อินเด็กซ์”ลูกหนี้ปริศนา!“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”นายกฯ โผล่อีก 3  แห่ง โคตรซับซ้อน  ใช้“ที่อยู่-ผู้ถือหุ้น”กลุ่มเดียวกันเป๊ะ  แจ้งงบดุลติดหนี้เพียบ

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืม 30 ล้าน และมีนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน ได้แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 73 อาคารเอ็มลิงค์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 62  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  ทว่าผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranwes.org) เดินทางไปตรวจสอบที่ตั้งเลขที่ดังกล่าวกลับไม่พบว่าเป็นสำนักบริษัท บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ทว่าเป็นสถานที่ตั้ง บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) พบว่า สำนักงานเลขที่ 73 อาคารเอ็มลิงค์ ชั้น 5 ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร และคนใกล้ชิดอีกอย่างน้อย 2 แห่ง คือ บริษัท นีโอฟลาย จำกัด และ บริษัท นีโอ ยู จำกัด

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท นีโอฟลาย จำกัด   จดทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2541  ทุน 1 ล้านบาท ขายเครื่องโทรศัพท์ ที่ตั้งเลขที่  73 อาคารเอ็มลิงค์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2547 นางสาวนันธฤทัย คล่องคำนวณการ นางสาวสุมิตรา อิงคผาติ ถือคนละ 49,988 หุ้น นายอนุสรณ์ 100 หุ้น จากทั้งหมด  100,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท  นายอนุสรณ์เป็นกรรมการ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547

เมื่อตรวจสอบงบกำไรขาดทุนพบว่า ปี 2546 รายได้   151,587 บาท ขาดทุนสุทธิ  59,672 บาท  งบดุลระบุหนี้สิน  29,540  บาท   สินทรัพย์  707,004  บาท

ขณะที่ บริษัท นีโอ ยู จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 28 สิงหาคม 2546  ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายอาคารชุด ที่ตั้งเลขที่ 73 อาคารเอ็มลิงค์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2552 นางประไพ อัคจิตธรรม ถือ 200,000 หุ้น นายศุภกฤษ ทองสร้อย 150,000 หุ้น น.ส.นภสร   วสุอนันต์กุล 149,996 หุ้น นายอนุสรณ์ 1 หุ้น จากทั้งหมด 500,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท นายอนุสรณ์เป็นกรรมการ จดทะเบียนเลิกกิจการวันที่ 30 กันยายน 2552

งบกำไรขาดทุนระบุปี 2551 แจ้งมีรายได้ 444,810 บาท  ขาดทุนสุทธิ  1,116,151 บาท  งบดุลระบุหนี้สิน 47,174,293  บาท สินทรัพย์  57,054,237   บาท   ปี 2552 แจ้งว่ามีรายได้ 37,389,314 บาท   ขาดทุนสุทธิ  1,199,436 บาท  หนี้สิน  9,210,971   บาท  สินทรัพย์ 17,891,479  บาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 บริษัทกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด คือ น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ  และ นางประไพ อัครจิตรธรรม

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันน.ส.สุมิตรา อิงคผาติ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ บริษัท วี.พี.เจ.ที จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์  จดทะเบียนวันที่ 2 สิงหาคม 2553  ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

จากการตรวจสอบพบว่า ที่ตั้งเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด เป็นที่ตั้งเดียวกับสำนักสาขาแห่งที่ 2 ของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ตามที่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด แจ้งข้อมูลไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในช่วงปี 2554

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด แจ้งว่ามีสำนักงานสาขา 2 แห่ง  แห่งแรก เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ถนนบาง- ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  แห่งที่สอง เลขที่ 61/1 หมู่ ที่ 7 ถนนบาง- ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้ตรวจสอบกับสำนักงานไปรษณีย์พบว่า เลขที่ 61/1 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.26 และ เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ถนนบาง- ตราด เป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการยู คอมเพล็กซ์ ทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส เป็นเจ้าของห้องชุดอยู่ในโครงการนี้หลายสิบห้อง

เท่ากับขณะนี้มีบริษัทที่แจ้ง“ที่ตั้ง”เดียวกับ บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ลูกหนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อย่างน้อย 3 บริษัท คือ 1.บริษัท นีโอฟลาย จำกัด 2.บริษัท นีโอ ยู จำกัด ซึ่งใช้ที่ตั้งเดียวกันสำนักงานใหญ่ เลขที่ 73  อาคารเอ็มลิงค์ และ 3.บริษัท วี.พี.เจ.ที จำกัด แจ้งว่าใช้ที่ตั้งเดียวกับสำนักงานสาขาของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ที่ ต.บางเสาธง สมุทรปราการ

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags