ไขปมเงินให้บริษัทสามีกู้ 30 ล้าน ชนวนข่าวอุบัติเหตุ“ยิ่งลักษณ์”ตกเก้าอี้นายกฯ?

เมื่อ: Monday, March 18th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

ไขปม“อุบัติเหตุ”ทางการเมือง กรณีเงินให้กู้ยืม 30 ล้าน“อนุสรณ์ อมรฉัตร”สามีนอกสมรส ชนวนข่าวสะพัด“ยิ่งลักษณ์”ถูก ป.ป.ช.เชือดตกเก้าอี้นายกฯ? 

(อ่าน”ยิ่งลักษณ์” ลุ้น! ป.ป.ช.ขอ 2 สัปดาห์สอบปม “เงินกู้ 30 ล้าน”)

กระแสข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการลาออก ของนายเกษม นิมมลรัตน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เพื่อเปิดทางให้นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (ภรรยานายเกษมทำงานบริษัทเอ็มลิงค์ของนางเยาวภา) น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลงรับสมัครเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่ง ส.ส.ที่ว่างแทน โดยระบุว่าเป็นการเตรียมการรับมือของพรรคเพื่อไทย กรณีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลในเรื่องเงินให้กู้ยืม 30 ล้านบาท นางเยาวภา พี่สาวน.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเข้ามารับตำแหน่งนายกฯแทนน้องสาว

ไม่ว่ากรณีเงินให้กู้ยืม 30 ล้านบาท จะทำให้เกิด “อุบัติเหตุ”ทางการเมืองหรือไม่ ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ซึ่งนำเสนอเรื่อง เงินให้กู้ยืมของน.ส.ยิ่งลักษณ์มาตั้งแต่ต้น อธิบายความเป็นมาดังนี้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่ 2 ส.ค.2554 และกรณีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 10 ส.ค.2554 ระบุว่ามีเงินให้กู้ยืม 2 รายการรวม 110,301,369.86 บาท แบ่งเป็น

1.นายพายัพ ชินวัตร พี่ชาย จำนวน 80,301,369.86 บาท ระบุวันให้กู้ยืม 22 มีนาคม 2549

2.บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จำนวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็น

วันที่ 6 ตุลาคม2549 จำนวน 20,000,000 บาท

วันที่ 9 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท

รายการแรกที่ให้นายพายัพกู้ยืมนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า อยู่ระหว่างการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล16390/2551 คดีหลายเลขแดงที่ ล 13430/2552 ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แสดงสำเนาสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวต่อ ป.ป.ช.ด้วย

เงินให้กู้ยืมรายการที่สอง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แสดงเอกสารประกอบได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับ

ฉบับแรกเลขที่ 01/2549 วันที่ 6 ตุลาคม 2549 ออกตั๋ว ณ สำนักงานเลขที่ 73 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (อาคารเอ็มลิงค์) ผู้ออกตั๋ว บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด โดย น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สัญญาจะจ่ายเงิน จำนวน 20,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารงกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินตามตั๋วให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อทวงถาม สถานที่ใช้เงิน ณ บ้านเลขที่ 38/9 หมู่ที่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 2 เลขที่ 01/2550 วันที่ 9 มีนาคม 2550 จำนวน5,000,000 บาท มีรายละเอียดเหมือนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก

ฉบับที่ 3 เลขที่ 02/2550 วันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท มีรายละเอียดเหมือนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรกและฉบับที่สอง

น่าสังเกตว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับแม้ลงวันที่ออกตั๋วและจำนวนเงินต่างกันแต่รูปแบบ ถ้อยคำ ข้อความรายละเอียดเหมือนกันแทบทุกประการ
ทว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด (มีฐานะขาดทุนหลายปีติดต่อกัน) ไม่ได้ลงรายการเงินให้กู้ยืมในบัญชีงบดุล ปี 2549 (ตามที่อ้างว่ามีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินวันที่ 6 ตุลาคม 2549 จำนวน 20 ล้านบาท) หากแต่มีการนำมาลงในบัญชีงบดุลปี 2550 จำนวน 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท แอ็ดอินเด็กซ์ จำกัด ปี 2549 (น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่ามีเงินให้กู้ 20 ล้านบาท) ระบุว่า มีรายการ “เงินกู้ยืมระยาว” 1 รายการ เป็นเงิน 29,664,530 บาท
“เงินกู้ยืมระยาว” ดังกล่าว หมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า

“เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ มีกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 120 เดือน เดือนละ 362,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 โดยจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท,บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลอื่น และค้ำประกันโดยกรรมการและบุคคลอื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้…”

“เงินกู้ยืมจากกรรมการ” 1 รายการ เป็นเงิน 33,678,142 บาท (บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด มี น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ เป็นกรรมการ) ระบุว่า “เป็นเงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทกู้เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน”

เห็นได้ว่า ไม่มีรายการ “เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น” ขณะที่ในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์แสดงต่อ ป.ป.ช. กลับระบุว่า ปีนี้มีเงินกู้ยืม 20 ล้านบาท

ขณะเดียวกันสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบ หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2550 พบว่ามีรายการ “เงินกู้ยืม” 2 รายการ

1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,319,207 บาท (ปี 2549 มีจำนวน 29,664,530 บาท)

2. เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น 30,000,000 บาท ระบุว่าคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50-3.75 ต่อปี

ส่วน“เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ” มิได้ระบุจำนวนไว้ (ปี 2549 ระบุจำนวน 33,678,142 บาท) กล่าวแต่เพียงว่า “เป็นเงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทกู้เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน”

น่าสังเกตว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับ “ตั๋วสัญญาใช้เงิน”ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช.ระบุว่า มีเงินให้บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด กู้ยืม วันที่ 9 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท และ วันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5,000,000 บาท รวม 10 ล้านบาท

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เงินให้กู้ยืมจำนวน 30ล้านบาท อาจนำมาลงในงบการเงินปี2550 เพราะรอบงบการเงินปี 2549บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ สิ้นสุดวันที่ 30เมษายน 2549 กรณีนี้เมื่อเงินให้กู้ยืมเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2549 และมีนาคม2550 จึงต้องนำบันทึกไว้ในปีถัดมา คือปี 2550

กรณีนี้ ถ้ามีคนร้องต่อ ป.ป.ช. และพิสูจน์ได้ว่า “วันเวลา”ที่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด อ้างว่าได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ วันที่ 6 ตุลาคม 2549 ,วันที่ 9 มีนาคม 2550 และ วันที่ 13 มีนาคม 2550 แท้จริงแล้วทำขึ้นวันเดียวกัน และการกู้ยืมดังกล่าวก็มิได้ตรงกับที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน (ในกรณีอ้างว่ามีการกู้ยืมกันจริง) แสดงว่าไม่มีการให้กู้ยืมกันจริง น.ส.ยิ่งลักษณ์อาจเข้าข่ายแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยถ้อยคำและข้อความอันเป็นเท็จต่อ ป.ป.ช. เหมือนกรณีเงินกู้ 45 ล้านบาทของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกฯ (กรณีของ พล.ต.สนั่นเป็นการกู้ยืมบุคคลอื่น)ก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือ“อุบัติเหตุ”ทางการเมืองนั่นเอง

แต่การที่จะพัฒนาไปสู่จุดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญที่ว่า ป.ป.ช.รับตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ และถ้ารับตรวจสอบแล้ว “ข้อเท็จจริง”ที่ได้เป็นอย่างไร?

ล่าสุดนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ให้แถลงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ยอมรับว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่องยังไม่ถึงกรรมการ ป.ป.ช.
เพราะฉะนั้นถ้าเกิด “อุบัติเหตุ” อาจไม่ใช่ในเวลานี้ ต้องติดตามผลกันต่อไป

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด

31 ส.ค.2544 16 ก.ค.2545-27 ส.ค.2553 20 เม.ย.2554
1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ49,998 หุ้น 1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น 1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น
2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 49,997หุ้น 2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น 2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น
3. น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น 3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น 3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น
4. นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น 4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร10,000 หุ้น 4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 4,010,000 หุ้น
5.น.ส.จันทร์แรม บางสาลี 1 หุ้น 5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น 5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น
6.น.ส.มาริสา ธนะศักดิ์ศิริ 1 หุ้น 6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น 6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น
7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น 7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น 7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น
ทุน 1 ล้านบาท = 100,000 หุ้น หุ้นละ10บาท ทุน 5 ล้านบาท = 500,000 หุ้น หุ้นละ10บาท ทุน 45 ล้านบาท = 4,500,000 หุ้น หุ้นละ10บาท

ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

อ่านประกอบ 

1.“ยิ่งลักษณ์”ปล่อยเงินกู้ปริศนา!“บ.อนุสรณ์”สามีนอกสมรส 3 ลอต 30 ล. –ขาดทุนบักโกรก

2.โอ่ละพ่อ!เปิดงบดุล“บ.อนุสรณ์”ลูกหนี้“ยิ่งลักษณ์”ไม่พบเงินกู้ 20 ล้าน –จู่ๆโผล่พรวดปี50 

3.เปิดชัดๆ 5 ปมเงื่อน“เงินให้กู้”30 ล้านปริศนา!“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”ยืมจริงหรืออุปโลกน์? 

4.บ.ลูกหนี้นายกฯส่อแจ้งที่อยู่ลม? –ใช้คอนโดฯโครงการเดียว “ยิ่งลักษณ์-อนุสรณ์”รับงาน

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags