“อนุสรณ์ อมรฉัตร”มีเงิน(ปริศนา?)ซื้อหุ้น 40 ล้าน ไฉน!ไม่ยอมใช้หนี้“เมีย”ยิ่งลักษณ์ 30 ล้าน?

เมื่อ: Tuesday, March 27th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

“อนุสรณ์ อมรฉัตร”สามีนอกสมรส“ปู-ยิ่งลักษณ์”ขนเงินจากตู้เซฟไหนซื้อหุ้น 40 ล้านก่อนเมียเป็นนายกฯ  ทั้งที่เป็นหนี้แบงก์กว่า 369.6 ล้าน ปรับโครงสร้างเหลือ 7 ล้าน  ไฉน!ไม่ยอมใช้หนี้เงินกู้ศรีภรรยา 30 ล้าน ?

การที่ นายอนุสรณ์ อมรฉัต เข้ามาถือหุ้นบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จำนวน 40 ล้านบาท (เพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท) ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  4,010,000 หุ้นทันทีเมื่อวันที่  20 เมษายน 2554  กำลังถูกตั้งคำถามอย่างน้อยหนึ่งประการ คือ สามีนอกสมรส น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มั่งคั่งมาจากไหน?

นั่นเพราะ

ประการแรก ข้อมูลตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชี้แจงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 รับตำแหน่งนายกฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2554  ระบุว่า นายอนุสรณ์เป็นหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน 369,658,334.40 บาท ปัจจุบันได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (เฉพาะส่วน) เหลือ 7 ล้านบาทเศษ

ประการที่สอง ข้อมูลตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554  น.ส.ยิ่งลักษณ์แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอนุสรณ์ มีทรัพย์สิน 76,773,472.02 บาท แบ่งเป็น

เงินสด 5,000,000 บาท

เงินฝาก 5,454,464.58 บาท

เงินลงทุน 45,098,000 บาท (บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด และบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด)

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,127,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน 1,240,007.44 บาท

ทรัพย์สินอื่น 3,854,000 บาท

หนี้สิน 369,047,348.02 บาท (เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น)

ตอนรับตำแหน่งนายกฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2554  น.ส.ยิ่งลักษณ์ แจ้งทรัพย์สินของนายอนุสรณ์ มีทรัพย์สิน 76,779,386.56 บาท แบ่งเป็น

เงินสด 5,000,000 บาท

เงินฝาก 5,458,969.29 บาท

เงินลงทุน 45,098,000 บาท (บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด 499,800 หุ้น และบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด 4,010,000 หุ้น)

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,127,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน 1,241,417.27 บาท (กรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกสนามกอล์ฟ 2แห่ง)

ทรัพย์สินอื่น 3,854,000 บาท

หนี้สิน 369,658,334.40 บาท

มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 292,878,947.84 บาท

ประการที่สาม บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร,เครื่องมือสื่อสาร ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ซึ่งนายอนุสรณ์ถือหุ้น 499,800 หุ้น หุ้นละ 10 บาท หรือ 33.3% เป็นธุรกิจแห่งเดียวที่นายอนุสรณ์ถือหุ้น(ตามข้อมูลที่แจ้ง ป.ป.ช.)  มีรายได้ ปี 2553  จำนวน 5,000,084 บาท กำไรสุทธิ 4,029,715  บาท สินทรัพย์ 73,285  บาท หนี้สินสูงถึง 477,129,413 บาท  (ดูตาราง)

แต่การที่นายอนุสรณ์ใช้เงิน 40 ล้านบาทซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์  (จาก 5 ล้าน เป็น 45 ล้านบาท) ในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2554 แสดงว่านายอนุสรณ์จะต้องมี “เงินสด”และ “เงินฝาก”ส่วนตัวมากกว่า 50 ล้านบาท  เพราะอีก 3 เดือนถัดมาในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินต้นเดือนสิงหาคม 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่านายอนุสรณ์มีเงินสดและเงินฝากรวม 10.4 ล้านบาท (ตามข้อมูลในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.)

นั่นเท่ากับ หากนายอนุสรณ์มีเงินหลายสิบล้านบาทจริง ทำไมบริษัท แอ็ดอินเด็กซ์ จำกัด ซึ่งนายอนุสรณ์เป็นเจ้าของ ไม่ยอมชดใช้หนี้เงินกู้ 30 ล้านบาทของภรรยานอกสมรส?

นำไปสู่ข้อสงสัยที่ว่าเงินก้อนนี้คือค่าอะไรกันแน่?

เพราะในระยะหลัง นายอนุสรณ์ไม่ค่อยปรากฏตัวคู่กับศรีภรรยาในที่สาธารณะมากนัก?

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด

16 ก.ค.2545-27 ส.ค.2553 20 เม.ย.2554
1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น 1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น
2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น 2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น
3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น 3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น
4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 

10,000 หุ้น

4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 4,010,000 หุ้น
5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น 5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น
6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น 6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น
7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น 7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น
ทุน 5 ล้านบาท = 500,000 หุ้น 

หุ้นละ10บาท

ทุน 45 ล้านบาท = 4,500,000 หุ้น 

หุ้นละ10บาท

ที่มา;กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

บริษัทที่  “อนุสรณ์ อมรฉัตร”ถือหุ้นอดีต-ปัจจุบัน

ชื่อ จำนวน (หุ้น)
บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด 4,010,000
บริษัท แอล แอล เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

(เลิกกิจการ)

999,999
บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด 499,800
บริษัท เอ็มไพร์ ที่ดิน จำกัด  (เลิกกิจการ) 2,500
บริษัท นีโอฟลาย จำกัด  (เลิกกิจการ) 100

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด ณ 27 เม.ย.2553

รายชื่อ จำนวน (หุ้น=10 บาท)
1.นายเชวง โคตะนันท์ 499,800
2.นายบุญธรรม อรุณรังสีเวช 499,800
3.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 499,800
4.นายนพจักร สุววิพันธ์ 150
5.นางสุจิตรา กงทอง 150
6.นายสุมิตร ธวัชเกียรติศักดิ์ 150
7.นางสาวสุมิตรา อิงคผาดิ 150

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

ผลประกอบการ บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด

ปี รายได้  (บาท) กำไรสุทธิ-ขาดทุนสุทธิ (บาท) หนี้สิน  (บาท)
2553 5,000,084 กำไรสุทธิ    4,029,715 477,129,413
2552 8,012,332 กำไรสุทธิ    6,729,223 481,888,150
2551 14,030,442 กำไรสุทธิ   12,096,338 488,601,915
2550 113,594 ขาดทุนสุทธิ  3,421,849 500,696,095
2549 -336,324 ขาดทุนสุทธิ  8,484,024 497,279,055

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags