กฤษณา สีหลักษณ์ โยก 6 บ.84,800 หุ้นให้“พ่อ-คนใกล้ชิด”ก่อนนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี 12 วัน

เมื่อ: Friday, December 9th, 2011 ไม่มีความคิดเห็น »

เจาะ “กฤษณา สีหลักษณ์” รัฐมนตรีคุมสื่อ “แต่งตัว”ก่อนเข้าสู่อำนาจ ปฏิบัติการณ์โยก 6 บริษัท  84,800 หุ้น ให้ “พ่อ-คนใกล้ชิด”ก่อนนั่งเก้าอี้ 12 วัน

น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ผ่องถ่ายหุ้นธุรกิจก่อนเข้าสู่ตำแหน่งบริหารด้วยการโอนหุ้นให้คนใกล้ชิด

ทั้งนี้ตอนเข้ารับ ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551 น.ส.กฤษณาแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีทรัพย์สิน 22,244,117.21 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 11 รายการ 9,218,000 บาท  (ดูตารางประกอบ)

ตอนพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 24,572,650.04 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 13 รายการ  9,717,278.40 บาท

ล่าสุดตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2554 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 17,465,981.86 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 8 รายการ (พันธบัตร 5 รายการ) 5,012,278.40 บาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  ตรวจสอบพบว่า

1.บริษัท โรงเลื่อยจักรท่าเสา จำกัด ขายไม้แปรรูป ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท แบ่งเป็น 50,000 หุ้น น.ส.กฤษณาถือ  2,500  หุ้น คิดเป็น 5%

2.บริษัท สีหลักษณ์ จำกัด ทำธุรกิจโรงแรม ทุนจดทะเบียน 80  ล้านบาท แบ่งเป็น 800,000 หุ้น น.ส.กฤษณาถือ   40,000  หุ้น คิดเป็น 5%

3.บริษัท สวนสัก จำกัด ปลูกต้นสัก ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น น.ส.กฤษณาถือ 12,000 หุ้น คิดเป็น 12%

4.บริษัท เอส.ฟอลคอล จำกัด รับบริหารร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 10,000  หุ้น น.ส.กฤษณา ถือ 300 หุ้น คิดเป็น 3%

5.บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทแบ่งเป็น 500,000 หุ้น น.ส.กฤษณาถือ 15,000  หุ้น คิดเป็น 3%

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  ตรวจสอบพบว่า วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (วันที่ตามหัวหนังสือของบริษัทที่ส่งให้นายทะเบียน ขณะที่วันรับของเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2554) นายสุนันท์ สีหลักษณ์ ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ในชื่อน.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ ใหม่ ทำให้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับแก้ไขใหม่ ไม่มีชื่อน.ส.กฤษณาถือครองหุ้นในธุรกิจของครอบครัวอีกต่อไป

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพบว่า น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ ได้โอนหุ้น 5 บริษัทดังกล่าวจำนวน 69,800 หุ้น ให้นายสุนันท์ สีหลักษณ์ บิดา ได้แก่ (ดูตารางประกอบ)

และโอนหุ้น บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เดนทัลคลินิค จำกัด 15,000 หุ้น (คิดเป็น 30%ของทุนจดทะเบียน5 ล้านบาท ไปให้นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ (ที่อยู่ตามสำนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เลขที่ 128 ซอยสิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ)

น่าสังเกตว่า หุ้นที่ น.ส.กฤษณาถือครองอีกอย่างน้อย 4 รายการ ได้แก่ หจก.โรงเลื่อยจักรท่าเสา , หจก.บรมอาสน์ค้าไม้,  บริษัท เอส.ที.รีเทลลิ่ง จำกัด และ บริษัท  เอจีไมนิ่ง จำกัด  น่าจะถูกโอนไปแล้วเช่นกัน

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags