บริษัทหลังบ้าน รมว.คลัง“ธีระชัย”-เครือญาติ กวาดงานรัฐ 7 โครงการ 52 ล้าน

เมื่อ: Monday, January 16th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

เจาะขุมทรัพย์“วรรณพร”หลังบ้านขุนคลัง“ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล”และเครือญาติ เป็นคู่สัญญารัฐ3 แห่ง 7 โครงการ กวาดรับเหมาปูยางกรมชลประทาน 3 จังหวัดกว่า48 ล้าน

ในขณะที่กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นางวรรณพร ภูวนาถนรานุบาล คู่สมรสให้คนใกล้ชิด(โอนหุ้น)ในช่วงระหว่างปี 2550 ถึงก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาจเต็มไปด้วยคำถาม?

ราวนี้ลองมาดูรายได้ทางธุรกิจกันบ้าง

ดังที่กล่าวก่อนหน้านี้ นายธีระชัยและนางวรรณพรถือหุ้นธุรกิจร่วมกันอย่างน้อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทีวีที ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด และ บริษัท ถาวรทวี จำกัด ขณะที่อีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด และ บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด นางวรรณพรถือหุ้นร่วมกับเครือญาติ

บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2544  มีผู้ถือหุ้น 8 คนเป็นเครือญาตินางวรรณพรทั้งหมด  โดยนางวรรณพรถือ   40,000   หุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นายเกรียง อู่อุดมยิ่ง บิดานางวรรณพร จำนวน 330,000 หุ้น นางอรสา อู่อุดมยิ่ง มารดานางวรรณพร 85,000 หุ้น จากทั้งหมด 600,000 หุ้น

จากการตรวจสอบพบว่าระหว่างปี 2548-2554 บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด ได้รับว่าจ้างซ่อมแซมฝายยางให้แก่หน่วยงานราชการทั้งสิ้น 3 แห่ง 7 โครงการวงเงินรวม 52,302,668 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการรับเหมาของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 โครงการวงเงิน 48,794,838 บาท

จ้างเหมาปูบ่อน้ำ ด้วยแผ่นยางพารา จำนวน 2 สระ ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ 1 โครงการวงเงิน  1,999,830 บาท  ,ขายท่อยาง Preformed Neoprene Compression Seal ให้แก่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  1,508,000

โครงการล่าสุดของกรมชลประทานคือซ่อมแซมฝายยางคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน  ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  24,972,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554  (ดูตาราง)

ตำแหน่งของนายธีระชัยก่อนหน้านี้คือ กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในช่วงปี 2542 ,เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี 2546 เป็นต้นมา ,เป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปัจจุบัน

ตำแหน่งดังกล่าวในอดีตมีส่วนเอื้อประโยชน์กับบริษัทของภรรยาและเครือญาติของภรรยาหรือไม่ ณ ขณะนี้ไม่มีข้อมูลแน่ชัด  แต่ในห้วงนายธีระชัยดำรงตำแหน่งขุนคลังตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เป็นต้นมา หากธุรกิจของภรรยา (เพิ่งโอนหุ้นให้ น.ส.ธนพร บุตรสาวเมื่อเดือน 18 กรกฎาคม 2554) ญาติภรรยา มีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ เท่ากับนายธีระชัยกำลังสุ่มเสี่ยงกับข้อครหาเอื้อประโยชน์กับภรรยา ญาติภรรยาและบริวารหรือไม่?

โครงการรับเหมาของกรมชลประทานที่บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด เป็นผู้รับเหมา (2552-2554)

วันทำสัญญาจ้าง รายการว่าจ้าง วงเงิน (บาท)
29 มิ.ย. 48 จ้างเหมาติดตั้งฝายยาง ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างคันป้องกันน้ำล้นตลิ่งพร้อมอาคารประกอบโครงการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 18,757,000
30 ม.ค. 52 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายยางบ้านแก้งสนามนาง บ้านแก้งสนามนาง ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาม จ.นครราชสีมา 1,739,000
25 ก.พ. 52 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายยางบ้านบุตามี บ้านบุตามี ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 1,687,641
25 ก.พ. 52 จ้างเหมาซ่อมแซมฝายยางบ้านกะฮาดน้อย บ้านกะฮาดน้อย ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 1,639,197
14 มิ.ย. 54 ซ่อมแซมฝายยางคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน  ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี 24,972,000

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags