พบหลานสาว“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”ปล่อยเงินกู้ปริศนา!ก้อนใหม่ 92.7 ล้าน

เมื่อ: Thursday, June 21st, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

ชินณิชา-ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

พบเงินปริศนา!ก้อนใหม่ “ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์”หลานสาวทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ปล่อยกู้ให้พี่ชาย 50 ล. ใช้กระดาษ A 4  ทำสัญญาปลอดดอก แถมให้ บ.ตัวเองอีก 42.7 ล.ใช้คืนเมื่อทวงถาม -ไม่พบยอดหนี้ในบัญชีงบดุล?   

นอกจากการไม่แสดงว่ากู้ยืมเงิน 100 ล้านบาทจากนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  จนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จำคุกเป็นเวลา 2 เดือน ปรับเป็นเงิน 4,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี  โดยศาลฎีกาฯมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  แล้ว

ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ บุตรสาวนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยตรง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ ในนามพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  น.ส.ชินณิชา ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืมบริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท

ต่อมาในช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 น.ส.ชินณิชา แจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืม เพิ่มขึ้นอีก 1  รายการเป็น 2 รายการ คือ

1. บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท

2. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พี่ชาย จำนวน 50,000,000 บาท

   รวมเป็นเงิน 92,700,000 บาท

ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมแก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 50,000,000 บาทดังกล่าว ยังได้ปรากฏอยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ น.ส.ชินณิชา กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และช่วงพ้นตำแหน่งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วย

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เอกสารประกอบการเงินให้กู้ยืมนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่ น.ส.ชินณิชา นำมาแสดงไว้ ต่อ ป.ป.ช. คือ หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 แผ่น  ระบุว่า จัดทำสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ที่บ้านเลขที่ 222/92 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่อยู่ของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551  (หลังน.ส.ชินณิชา เข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ ในนามพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551) พร้อมกำหนดเงื่อนไข การกู้เงินไว้ 4 ข้อ คือ

  1. ผู้กู้ (นายยศชนัน) ตกลงกู้เงิน และผู้ให้กู้ (น.ส.ชินณิชา) ตกลงให้กู้เงิน จำนวน 50,000,000 บาท และผู้กู้ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้
  2. ผู้กู้ตกลงยินยอม ชำระดอกเบี้ย ให้กู้ในอัตราร้อยละ ………-….ต่อปี นับตั้งแต่วันที่……-…………..จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ………..-………………….บาท
  3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืน เมื่อผู้ให้กู้บอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือ โดยการบอกกล่าวดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้กู้ ทรวงล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

ทั้งนี้น่าสังเกตว่า สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ซึ่งใช้กระดาษ เอ 4 ธรรมดา ในการจัดทำและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยไว้แม้ แต่บาทเดียว

สำหรับเงินให้กู้ยืม บริษัท วายชินวัตร จำกัด จำนวน 42,700,000 บาท น.ส.ชินณิชา ได้แนบตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 7 ฉบับ เลขที่ 001/2550  จำนวน 10,000,000 บาท ลว. 4 พฤษภาคม 2550  , 002/2550 จำนวน 10,000,000 บาท ลว.8 มิถุนายน 2550  , 003/2550 จำนวน 5,000,000 บาท  ลว. 16 กรกฎาคม 2550 , 004/2550 จำนวน 3,000,000 บาท ลว.31 กรกฎาคม 2550  , 005/2550 จำนวน 9,500,000 บาท  ลว.29 สิงหาคม 2550 , 006/2550 จำนวน 1,700,000 บาท ลว.4 ตุลาคม 2550  และ 007/2550 จำนวน 3,500,000 บาท ลว. 26 ตุลาคม 2550 โดยระบุประเภทเงินให้กู้ยืมส่วนนี้ว่า เงินยืมกรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ในวันที่เมื่อมีการทวงถาม

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท วาย. ชินวัตร จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 ทุน  1 ล้านบาท ที่ตั้ง เลขที่ 99/385 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจสปา สถานเสริมความงามและสุขภาพ ปรากฎชื่อนางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น 7 คน ประกอบด้วย

1.นางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 82% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พี่ชาย) 12%  นางสาว ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาว) 3.75% นายพรชัย สุจริตอภิรักษ์ 1.5% นางสาว ผาณิต วงศ์นาถ 0.25%  นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์ 0.25%  นายโอภาส เวชยชัย 0.25%

ผลกำไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี แจ้งว่า ปี 2550 มีรายได้รวม 2,306,444.72 บาท  กำไรสุทธิ 978,513.70 บาท ปี 2551  รายได้รวม 3,667,664.39  กำไรสุทธิ 262,733.59 บาท ปี 2552  รายได้รวม 683,079.70 ขาดทุนสุทธิ 42,507,853.43 บาท ปี 2553  รายได้รวม 3,094.94  บาท ขาดทุนสุทธิ 35,429.40 บาท

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบงบดุล บริษัท วายชินวัตร จำกัด พบว่า บริษัทฯระบุยอดเงินจำนวน  42,700,000 บาท (เท่ากับจำนวนตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 ฉบับ) ในรายการเงิน “ให้กู้ยืม” ระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ในงบดุล ปี 2550 และ 2551 ก่อนที่ยอดเงินส่วนนี้ จะหายไปจากงบดุลในปี 2552 และ 2553 ที่แจ้งไว้

ขณะที่งบดุลปี 2550 มีการระบุรายการ “เงินกู้ยืม”ระยะสั้น จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 46,733,840 บาท   ปี 2551  จำนวน 46,783,840 บาท ปี 2552 จำนวน  45,923,840 บาท  และปี 2553 จำนวน 45,913,840 บาท

คำถามที่น่าสนใจ คือ หาก บริษัท วาย. ชินวัตร จำกัด กู้ยืมเงินจาก น.ส.ชินณิชา จำนวน 42.7 ล้านบาท เหตุใดไม่ลงรายการไว้ในบัญชีงบดุล 

นอกจากนี้การที่บริษัทอ้างว่ามีเงิน “ให้กู้ยืมระยะสั้น”แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินก้อนเดียวกับเงินกู้ 42.7 ล้านบาทหรือไม่

ถ้าไม่ใช่ คำถามที่ตามมาก็คือ เงินที่บริษัท วาย.ชินวัตร ได้รับกู้ยืมมาจาก น.ส.ชินณิชา จำนวน 42.7 ล้านบาท หายไปไหน?

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags