ฮือฮา“พล.อ.ชาติชาย”โผล่ถือหุ้นธุรกิจ 3 ล้าน หลังเสียชีวิต 15 ปี

เมื่อ: Sunday, March 31st, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

ฮือฮา“พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ”โผล่ถือหุ้นธุรกิจ 3 ล้าน  หลังเสียชีวิตแล้ว 15 ปี ลูกสาวพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ -คนตระกูลทัพพะรังสี หุ้นส่วน

แม้ว่า พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  เสียชีวิตไปแล้ว 15 ปี (วันที่ 6 พฤษภาคม  2541) ทว่ายังปรากฏชื่อถือหุ้นธุรกิจมูลค่า 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  ถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด  จำนวน  30,000 หุ้น (30%) มูลค่า 3 ล้าน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2528  ทุน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ  นายหน้าบริการขนส่งสินค้า ที่ตั้งเลขที่ 121/51 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สำเนาผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรแลทเทอรอล โค-ออเปอเรชั่น จำกัด  ณ วันที่  30 เมษายน 2555   มีผู้ถือหุ้น 7 คน

1.พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  30,000 หุ้น (30%)

2.นางสาวพิมรา อินทรวิทยนันท์  บุตรสาวนายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  30,000 หุ้น (30%)

3.นายกฤตพล ทัพพะรังสี  15,000 หุ้น (15%) มูลค่า 1,500,000 บาท

4.นางนาตยา สุขเกษม  10,000 หุ้น (10%)

5.นางสาวปวีณา หงสประภาส    5,000 หุ้น (5%)

6.นายมนตรี นาวิกผล 5,000 หุ้น (5%)

7.นายสุภร ปราชญ์เรื่อง 5,000 หุ้น (5%)

รวม 100,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

แจ้งผลประกอบการ ปี 2554 รายได้  108.49 บาท  ขาดทุนสุทธิ 63,663  บาท  สินทรัพย์ 134,412,081 บาท หนี้สิน 163,411,387 บาท ขาดทุนสะสม 38,999,306 บาท

นายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  เคยเป็นเลขานุการส่วนตัว พล.อ.ชาติชาย ก่อนถูกรัฐประหารยุค รสช.

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อครั้ง พล.อ.ชาติชายเสียชีวิต ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ  ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ระบุว่า พล.อ.ชาติชายมีเงินสด 90 ล้านบาท เงินฝาก 22,970,588 บาท  ขณะที่ท่านผู้หญิงบุญเรือนมีเงินฝากรวม 99,446,676 บาท

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags