“คำถามที่ยิ่งลักษณ์ยังไม่กล้าตอบ”

เมื่อ: Monday, August 15th, 2011 2 ความคิดเห็น »

โดย แก้วสรร อติโพธิ

“คำ ถามที่ยิ่งลักษณ์ยังไม่กล้าตอบ” เป็นชื่อบทความในคอลัมน์ประ จำในหนังสือพิมพ์มติชนของ “ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์” ที่พอนำลงพิมพ์แล้ว ตัวคนเขียนก็ถูกผู้บริหารสั่งแขวนปากกาทันที แล้วไม่กี่วันก็ตามมาด้วยซองขาว คือแม้จะไม่มีความผิดอะไรแต่ก็ให้ออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาพร้อมเงินฟาดหัวในซอง จำนวนหนึ่งนั่นเอง

คุณประสงค์เป็นนักข่าวอาวุโสของมติชนมาก ว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับในวงการจนเป็นถึงนายกฯ สมาคมนักข่าวมาแล้ว ผลงานดังมีหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดคุ้ยคดีซุกหุ้น 1 ของคุณทักษิณ ชินวัตร ที่เขาเป็นผู้ขุดค้นเปิดโปงขึ้นมาเป็นคนแรก

คุณ ประสงค์ไปเขียนคอลัมน์ถามคุณยิ่งลักษณ์เรื่องอะไร แถมย้ำเสียด้วยว่าเธอยังไม่กล้าตอบ และมันสำคัญอะไรนักหนาถึงขนาดพอถามไปแล้วกลับได้คำตอบเป็นซองขาวจากมติชน อย่างนี้ ทั้งหมดนี้ผมก็ขอให้คำตอบในทำนองปุจฉา-วิสัชนา ไปโดยลำดับ กล่าวคือ

ถาม ในบทความดังกล่าวคุณประ สงค์ไปถามคุณปูเรื่องอะไร?

ตอบ ก็เป็นเรื่องซุกหุ้น 2 เรื่องเดียวกันกับที่ผมและคุณหมอตุลย์ไปกล่าวโทษคุณปูต่อดีเอสไอ ว่าเธอร่วมมือกับพี่ชายให้ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นเท็จทั้งต่อตลาด หลักทรัพย์ ต่อคตส. และต่อศาลฎีกาในคดียึดทรัพย์คุณทักษิณ

พฤติการณ์ ซุกหุ้นในคดีนี้ทั้งหมด มีส่วนที่คุณปูได้รู้เห็นและลงมือร่วมด้วย คุณประสงค์ไปหยิบพฤติการณ์ส่วนนี้มาถามว่า ถ้าจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ เธอก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงให้กระจ่างก่อนจึงจะไว้วางใจให้เป็นนายกฯ ได้

ถาม มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือครับ

ตอบ คือเมื่อคุณทักษิณตัดสินใจตั้งพรรคไทยรักไทยนั้น เขาถือหุ้นชินคอร์ป อันเป็นธุรกิจสัมปทานกว่า 50% และก็มีกฎหมาย ป.ป.ช.ห้ามไว้ว่ารัฐมนตรีจะถือหุ้นธุรกิจสัมปทานไม่ได้ ก็ปรากฏการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในปี 2543 มาเป็นชื่อบุตรและพี่น้องจนหมด โดยอ้างว่าเป็นการซื้อขาย

จากนั้นในรัฐบาลทักษิณ 1 และ 2 ก็มีการออกมาตรการของรัฐเอื้อประโยชน์ธุรกิจชินคอร์ปโดยมิชอบกว่า 5 มาตร การ ทำให้รัฐเสียหายกว่าแสนล้านบาท ทั้งหมดนี้ คตส.ก็ตรวจสอบจนเชื่อว่าหุ้นทั้งหมดยังเป็นของนายกฯ ทักษิณอยู่ ผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐโดยมิชอบจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิสมควร จึงได้นำคดีขึ้นสู่ศาลให้สั่งยึดเงินค่าหุ้นทั้งหมดเป็นของแผ่นดิน ในที่สุดศาลท่านก็พิพากษาให้ยึดเป็นจำนวน 4.6 หมื่นล้านบาท

พฤติการณ์ ซุกหุ้นตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2551 ที่ศาลท่านตัดสินนี้ ก็มีส่วนที่เป็นการกระทำของคุณปู ที่คุณประสงค์ขุดขึ้นมาถาม จะอยู่เฉพาะในประเด็นการรับและใช้เงินปันผล 97 ล้านบาทถาม เงินปันผลอะไรครับตอบ คือคุณทักษิณและคุณปูอ้างอิงว่าคุณปูได้ซื้อหุ้นชินคอร์ปจากคุณทักษิณไปแล้ว 20 ล้านหุ้น แต่ คตส.ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง พยานหลักฐานที่ต้องใช้สู้กันตรงนี้นั้นมีหลายส่วน ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ว่า เงินปันผล 97 ล้านของหุ้น 20 ล้านหุ้นนี้ตกแก่คุณปูจริงหรือไม่ ซึ่งคุณปูก็ยืนยันต่อศาลว่าตนเองได้เอาเงิน 97 ล้านนี้ไปใช้ด้วยตนเอง คือแบ่งเอาไปใช้หนี้ค่าหุ้นให้พี่ชายที่ค้างไว้ 20 ล้านบาท ที่เหลือก็เอาไปใช้ทำสระน้ำ ปรับปรุงบริเวณบ้าน ซื้อเครื่องประดับ เงินตราต่างประเทศกว่า 68 ล้านจนหมด แต่ คตส.ก็ไม่เชื่อ เพราะขุดคุ้ยจนได้หลักฐานว่าคุณปูและผู้มีชื่อซื้อหุ้นอื่นๆ ไม่ได้มีโอกาสใช้เงินปันผลเลย เพราะต้องส่งให้คุณทักษิณหรือคุณหญิงจนหมด

ถาม มีหลักฐานอะไร

ตอบ คือมีการแจ้งต่อตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ก่อนว่า ผู้ถือหุ้นชินวัตรทั้งหมด ประสงค์ให้บริษัทชินคอร์ปไปรับเช็คเงิน ปันผลแทนตน จากนั้นเมื่อคนของบริษัทเดินทางไปรับมาแล้ว เช็คเหล่านี้จะถูกนำไปมอบให้คนคนหนึ่งที่จะเริ่มจัดการให้เงินตามเช็คแต่ละ ใบเข้าไปปรากฏในบัญชีเงินฝากของบุตรและพี่น้องที่ถูกใช้ชื่อถือหุ้นแทนก่อน จากนั้นเงินเหล่านี้ก็ จะทยอยออกจากบัญชีไปสู่เงื้อมมือของคุณหญิง

อย่าง เงินปันผลในชื่อของบุตรชายกว่า 1,460 ล้านบาทนี้ ก็โอนตรงจากบัญชีบุตรไปเข้าบัญชีคุณหญิงทุกใบจนท่วมค่าหุ้นที่อ้างว่าซื้อ ขายกันเลย

แต่ในส่วนของคุณปูนี้ ไม่มีการโอนตรงเข้าบัญชีคุณหญิงให้ตรวจพบได้ แต่กลับมีคนของเลขาฯ คุณหญิง ถือเช็คที่มีลายมือคุณปูเป็นคนสั่งจ่าย ถอนเป็นเงินสดออกจากธนาคารถึง 42 ครั้งจนหมด มันชัดเจนว่าเงินทั้งหมดมันหาได้ วิ่งตรงไปจ่ายให้ผู้รับเหมา หรือผู้ขายเครื่องประดับ หรือผู้ค้าเงินตราต่างประ เทศ อย่างเช่นที่คุณปู กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ ตัวการถอนเงินสดเองก็มีพฤติการณ์ปกปิดชัดเจนมาก

ถาม ปกปิดอย่างไร ใส่วิกใส่แว่นตาดำไปเบิกเงินแบบในหนังยังงั้นหรือ

ตอบ คือตามกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินนั้น ถ้ามีการถอนเงินสดเกิน 2 ล้านบาท ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานเสมอ แต่การเบิกเงินปันผล 5 งวด แต่ละงวดมีจำนวนสิบกว่าล้านนั้น ถ้าคุณปูเอาไปใช้โดยสุจริตจริงก็ควรจะเบิกทีเดียวทั้งก้อน แต่ก็กลับแตกเป็นเช็คใบละไม่เกิน 2 ล้าน เอาไปเบิกวันละ 1 ใบ วันต่อมาก็เอาคนหน้าใหม่ๆ ไปเบิกอีก 1 ใบ ทำเช่นนี้จนหมด คตส.รวมยอดเบิกสดอย่างนี้ได้ถึง 42 ครั้ง ใน 5 งวดด้วยกัน

ทั้งหมดนี้ มันชัดเจนว่าต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของกฎหมาย ทำธุรกรรมการเงินแบบเดียวกับขบวนการค้ายาบ้าเลย พอคุณประสงค์เอาความไม่ชอบมาพากลนี้ไปเขียนถามคุณปูว่าทำไมไม่กล้าตอบ มันก็เลยเป็นเรื่อง

ถาม คุณประสงค์เขาถามว่าอย่างไร

ตอบ เขาก็ขอคำอธิบายว่า ถ้าเป็นความจริงว่าคุณเอาเงินปันผลไปซื้อสินค้าหรือบริการรวมราคากว่า 68 ล้านบาท แล้วทำไมต้องจ่ายเป็นเงินสดด้วย บริษัทอะไรไม่รับเช็ค แต่ขอรับเป็นเงินสดนับสิบๆ ล้านบาท นอกจากนี้ถ้าจำต้องเบิกเงินสดจริงๆ ทำไมต้องแตกเป็นเช็คใบละ 2 ล้านบาท ทยอยเบิกไม่ซ้ำวันไม่ซ้ำคนด้วย ทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อไม่ได้ค้ายาบ้า

ถาม ถามได้ก็ถามไป คุณปูทำเฉยเสียก็ได้ บอกซ้ำไปเลยก็ได้ว่าให้รอผลคดีของดีเอสไอที่อาจารย์แก้วกับคุณหมอตุลย์ไปกล่าวโทษไว้ก็ได้

ตอบ จะมีใครมีคำขอมายังมติชนหรือไม่ หรือมติชนเขาเซ็นเซอร์ตัวเอง ก็ไม่มีใครทราบความจริงได้ แต่สิ่งที่คุณประสงค์เขียนถามไปว่ากล้าตอบหรือไม่นั้น มันกระเทือนมากอยู่นะคุณนะ คุณจะยอมให้คนตลบตะแลงกล้าโกหกกลางศาล กล้าให้ความเท็จต่อคนเล่นหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์ เบิกเงินถอนเงินลดเลี้ยวเลี่ยงกฎหมายราวกับพวกค้ายาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ ประเทศไทยเชียวหรือ  ถ้าไม่ยอม คุณปูก็มีหน้าที่ต้องอธิบายให้กระจ่างให้ได้  การที่คุณประสงค์ทำหน้า ที่ “ตรวจสอบ” ด้วยคำถามที่หาคำตอบแทบไม่ได้อย่างนี้ มันจึงแรงมาก

ถาม วันที่นายกฯ ปูแถลงนโยบายใน สภา จะโดนฝ่ายค้านถามแบบคุณประ สงค์ถามได้ไหม?

ตอบ ถ้าถามจริงก็ยุ่งแน่นอนเลย แต่เฉพาะหน้านี้เราน่าจะถามมติชนกันก่อนว่ามีเหตุผลอะไรในการให้ซองขาวกับ นักข่าวที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอำนาจถาม ทำไมเขาต้องตอบเราด้วยตอบ ถ้ายังเห็นตัวเองเป็นสื่อมวลชน เป็น “มติชน” จริง ก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ว่ามิได้ลิดรอนสิทธิรับรู้ของมวลชน แต่ถ้าเห็นตนเองเป็นแค่คนขายของขายกระดาษเปื้อนข่าวก็ไม่ต้องตอบ แล้วได้โปรดเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย ก็จะสมควรยิ่ง

(ไทยโพสต์ 31 กรกฎาคม 2554)

Tags :

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags