เปิดตัว คน อสมท.ร่วมหุ้น“สรยุทธ”ตั้งบริษัทไร่ส้ม

เมื่อ: Friday, November 9th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

พบคน อสมทร่วมถือหุ้น“สรยุทธ สุทัศนะจินดา”ในบริษัท ไร่ส้ม กรรมการสอบสวนชุด พล.ต.อ.ประทินระบุชัด“มีส่วนได้เสีย”ต้องพ้นสภาพพนักงานทันที

                ผู้ถือหุ้นบริษัท ไร่ส้ม จำกัด มิใช่มีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เครือญาติและเพื่อนร่วมงานที่ดึงกันมาจากบริษัท เนชัน มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด เท่านั้น ทว่ามีเจ้าหน้าที่ อสมท ร่วมถือหุ้นในช่วงก่อตั้ง

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า น.ส.สิริทรัพย์ พึ่งตัว ครีเอทีฟฝ่ายสร้างสรรค์ มีหน้าที่ประสานงานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  บมจ.อสมท ร่วมถือหุ้นกับนายสรยุทธในช่วงก่อตั้งบริษัท ไร่ส้ม จำกัดจำนวน 1 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท ไร่ส้ม จำกัด  มีการประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547  นายสรยุทธ  ถือหุ้นใหญ่ 9,994 หุ้น น.ส.สุภาวดี สุทัศนะจินดา  น.ส.สุกัญญา สุทัศนะจินดา  น.ส.สิริทรัพย์ พึ่งตัว  น.ส.อังคณา วัฒนมงคลศิลป์  น.ส.เบญจวรรณ สมสิน  น.ส.สุกัญญา แซ่ลิ่ม  คนละ 1 หุ้น ทั้งหมดรวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ ในรายการผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดของ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ เป็นประธานกรรมการ ระบุว่า  น.ส.สิริทรัพย์ พึ่งตัว เป็นผู้ประสานงานระดับ 5 แผนกผลิตรายการส่วนผลิตรายการ   ส่วนผลิตรายการโทรทัศ ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2547  ดำรงตำแหน่งและแผนกเดิม ส่วนผลิตรายการและกราฟฟิก ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 จนกระทั่งองค์การอสมท. ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น บมจ.อสมท ก็ยังคงตำแหน่งเดิม ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2550)  มีตำแหน่งเป็นครีเอทีฟฝ่ายสร้างสรรค์ มีหน้าที่ประสานงานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดดังกล่าววินิจฉัยว่า

“การที่น.ส.สิริทรัพย์ มีชื่อถือหุ้นในบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ในขณะที่ บมจ. อสมท มีสถานะเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2520 โดย น.ส.สิริทรัพย์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่บริษัท ไร่ส้ม จำกัด กระทำกับองค์การฯ ดังนั้นการกระทำของน.ส.สิริทรัพย์จึงเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2520 ทำให้น.ส.สิริทรัพย์ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานองค์การฯตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.2547 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 9  และมาตรา11 (3)

ขณะที่นายสรยุทธได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัท ไร่ส้ม จำกัดว่า เพื่อรองรับการร่วมผลิตรายการ “คุยคุ้ยข่าว” ให้กับทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีเวลาเตรียมการไม่มากนัก ตัวนายสรยุทธ ผู้ก่อตั้งไม่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและการทำธุรกิจโทรทัศน์จึงได้อาศัยคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนจนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมาร่วมในการทำงานบริษัท ไร่ส้ม จำกัด จึงมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อน มีคนทำงานเพียงไม่กี่คน โดยไม่ได้มีการออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเหมือนเช่นการบริหารจัดการขององค์กรที่เป็นสากล

                 อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.มิได้ชี้มูลว่า น.ส.สิริทรัพย์กระทำความผิดทางวินัยหรือร่วมกระทำความผิดทางอาญา

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags